logo nabor zielonagora
informator
Język niemiecki (kontynuacja) Język angielski (kontynuacja)
Operator obrabiarek skrawających
Nazwa oddziału Operator obrabiarek skrawających
Liczba miejsc 0
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (kontynuacja)
Objaśnienia do języków obcych Obowiązuje jeden język i będzie wybierany we wrześniu 2018 r.
Zawody Operator obrabiarek skrawających
Przedmioty punktowane
 • obowiązkowe:
  • Język polski
  • Matematyka
 • dodatkowe:
 • 2 przedmioty z najwyższą oceną spośród:
  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka
Opis operator obrabiarek skrawających – jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów
obróbkowych. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki,
frezarki, wytaczarki, szlifierki, w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo). Operator będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań
zawodowych: przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki; wykonywania obróbki na
konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej; wykonywania programu obróbki technologicznej na
obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej; zdobycie umiejętności do aktywnego zachowania się na rynku pracy.
Operator obrabiarek skrawających przygotowuje się do zdania egzaminu zawodowego w następującej kwalifikacji:
MG. 19. Użytkowanie obrabiarek numerycznych;
Powrót