logo nabor zielonagora
informator
Język niemiecki (kontynuacja) Język angielski (kontynuacja)
T.aukomatyk
Nazwa oddziału T.aukomatyk
Liczba miejsc 0
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (kontynuacja)
Objaśnienia do języków obcych Który język będzie kontynuowany, będzie określone we wrześniu 2018r.
Zawody Technik automatyk
Przedmioty rozszerzone Fizyka
Matematyka
Przedmioty punktowane
 • obowiązkowe:
  • Język polski
  • Matematyka
 • dodatkowe:
 • 2 przedmioty z najwyższą oceną spośród:
  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka
  • Zajęcia techniczne
Opis technik automatyk – będzie miał wiedzę z zakresu automatyki, pneumatyki oraz hydrauliki siłowej, wiedzę dotyczącą maszyn i urządzeń, umiejętność analizy
procesów produkcyjnych w celu dobrania metod automatyzacji procesów, wiedzę techniczną z zakresu obsługi maszyn, a także systemów sterowania czy dotyczącą
zagadnień utrzymania ruchu. Będzie także przygotowany do uczestniczenia w testowaniu prototypów, do montażu i instalowania nowych lub zmodyfikowanych
urządzeń i układów automatyki, diagnozowania usterek
i ustalania ich przyczyn oraz realizacji napraw zgodnie z określonymi standardami
i dokumentacją techniczną.
Niemal wszystkie gałęzie przemysłu są ściśle zautomatyzowane, tak więc dobry automatyk nie powinien mieć większych problemów ze znalezieniem pracy. Technicy
automatycy doskonale odnajdują się w odpowiadających ich kwalifikacjom działach technologicznych
i konstrukcyjnych. Zwykle są to firmy produkcyjne i usługowe, wykorzystujące na liniach produkcyjnych i montażowych rozwiązania z zakresu automatyki i robotyki
przemysłowej
lub zajmujące się jej kompleksowym projektowaniem, produkcją, uruchomieniem
i serwisowaniem. Aby zostać automatykiem, należy mieć zmysł techniczny i konstruktorski, umiejętność abstrakcyjnego myślenia, zdolności w zakresie nauk ścisłych,
w szczególności matematyki oraz dobrą pamięć. Dokładność i systematyczność są niezbędne. Automatyk musi także śledzić na bieżąco nowinki techniczne.
Technik automatyk przygotowuje się do zdania egzaminu zawodowego w następujących kwalifikacjach:
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej;
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej;
Powrót