logo nabor zielonagora
informator
Język niemiecki (kontynuacja) Język angielski (kontynuacja)
T.mechanik-z innowacją pedagogiczną wojskową
Nazwa oddziału T.mechanik-z innowacją pedagogiczną wojskową
Liczba miejsc 24
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (kontynuacja)
Objaśnienia do języków obcych Który język będzie kontynuowany, będzie określone we wrześniu 2018r.
Zawody Technik mechanik
Przedmioty rozszerzone Matematyka
Fizyka
Przedmioty punktowane
 • obowiązkowe:
  • Język polski
  • Matematyka
 • dodatkowe:
 • 2 przedmioty z najwyższą oceną spośród:
  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka
  • Zajęcia techniczne
Opis technik mechanik – to specjalista zajmujący się naprawą urządzeń, ale nie tylko, może też dokonywać niezbędnych regulacji maszyn i kontrolować ich stan techniczny
oraz stopień zużycia podzespołów i układów. Praca mechanika wymaga zatem ciągłej nauki, poznawania nowych modeli, rozwiązań i technologii. Trzeba nadążać za
nowoczesnymi rozwiązaniami. Mechanik powinien mieć zdolność koncentracji uwagi, zamiłowanie do dokładnej pracy
oraz porządku, spostrzegawczości, samodzielności, sumienności, cierpliwości, szczególnej dyscypliny, dokładności i skrupulatności w wykonywaniu zadań. Technik
mechanik może podjąć zatrudnienie w firmach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych i zakładach usługowo-naprawczych, organizując i nadzorując
produkcję, montaż, naprawy i konserwację maszyn i urządzeń. Swoją pracę w dużej mierze wykonuje wewnątrz budynków. Praca technika mechanika wykonywana
jest w stałych godzinach pracy i nie wymaga częstego przemieszczania się, chyba, że wymaga tego wykonywanie indywidualnych zleceń.
Technik mechanik przygotowuje się do zdania egzaminu zawodowego w następujących kwalifikacjach:
MG.19. Użytkowanie obrabiarek numerycznych;
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Powrót