logo nabor zielonagora
informator
Język niemiecki (podstawowy) Język angielski (podstawowy)
Oddział wielozawodowy
Nazwa oddziału Oddział wielozawodowy
Liczba miejsc 52
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (podstawowy)
Język niemiecki (podstawowy)
Zawody Betoniarz-zbrojarz
Blacharz
Blacharz samochodowy
Cieśla
Cukiernik
Dekarz
Drukarz
Elektromechanik
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Elektronik
Elektryk
Fotograf
Fryzjer
Garbarz skór
Introligator
Kaletnik
Kamieniarz
Kominiarz
Koszykarz-plecionkarz
Kowal
Krawiec
Kuśnierz
Lakiernik
Malarz-tapeciarz
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
Mechatronik
Murarz-tynkarz
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Piekarz
Obuwnik
Sprzedawca
Stolarz
Zdun
Zegarmistrz
Złotnik-jubiler
Ślusarz
Tapicer
Kucharz
Kierowca mechanik
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Monter sieci i instalacji sanitarnych
Wielozawodowa
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Język obcy nowożytny
    • Zajęcia techniczne
Opis Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących. Zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się podczas miesięcznych kursów zawodowych w każdym roku nauki. Absolwent to dobry fachowiec, odnajdujący się na rynku pracy, jest przygotowany do podjęcia dalszej nauki. Uczeń zdobywa wiedzę w nowoczesnych pracowniach, które są modernizowane dzięki realizacji projektów unijnych. Kształcenie praktyczne odbywa się najczęściej w renomowanych rzemieślniczych zakładach pracy lub najlepszych przedsiębiorstwach handlowo – usługowych.
Powrót