logo nabor zielonagora
informator
Język angielski (podstawowy) Język niemiecki (podstawowy)
Nazwa oddziału Kucharz
Liczba miejsc 26
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język niemiecki (podstawowy)
Język angielski (podstawowy)
Zawody Kucharz
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Język obcy nowożytny
    • Zajęcia techniczne
Opis Kucharz

TG.07. Sporządzenie potraw i napojów

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: zasady żywienia , technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych, rachunkowość
w malej gastronomii, organizacja bezpieczeństwo i higiena pracy.
Kucharz jest osobą zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków.
Poza samym przygotowywaniem dań, do kucharza należy podanie ich w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie.
Powrót