logo nabor zielonagora
informator
Język rosyjski (podstawowy, kontynuacja) Język niemiecki (podstawowy, kontynuacja) Język angielski (podstawowy, kontynuacja)
Nazwa oddziału 1 c ślusarz
Liczba miejsc 10
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (podstawowy)
Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język rosyjski (podstawowy)
Język rosyjski (kontynuacja)
Objaśnienia do języków obcych Jeden język obcy do wyboru spośród wymienionych.
Zawody Ślusarz
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Język obcy nowożytny
    • Informatyka
Opis Absolwent jest przygotowany do:
1) wykonywania i napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
2) wykonywania i napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej
i maszynowej;
3) wykonywania połączenia materiałów;
4) napraw i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
Ślusarz - w zakres prac wchodzi ręczna obróbka metali na zimno, mająca na celu wykonywanie różnych przedmiotów metalowych, montaż oraz naprawianie urządzeń technicznych. W ślusarskie wykorzystuje się proste narzędzia z zasilaniem elektrycznym jak np. wiertarki, polerki, szlifierki, ostrzarki, spawarka elektryczna.
Celem pracy ślusarza jest budowa prostych konstrukcji lub konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych.
Powrót