logo nabor zielonagora
informator
Język rosyjski (podstawowy, kontynuacja) Język niemiecki (podstawowy, kontynuacja) Język angielski (podstawowy, kontynuacja)
1 c operator maszyn i urządzeń odlewniczych
Nazwa oddziału 1 c operator maszyn i urządzeń odlewniczych
Liczba miejsc 10
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (podstawowy)
Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język rosyjski (podstawowy)
Język rosyjski (kontynuacja)
Objaśnienia do języków obcych Jeden język obcy do wyboru spośród wymienionych.
Zawody Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Język obcy nowożytny
    • Informatyka
Opis Absolwent potrafi:
1) użytkuje maszyny i urządzenia do przygotowania mas formierskich i mas rdzeniowych;
do przygotowania wsadu;
2) użytkuje maszyny i urządzenia do wykonywania odlewów w formach nietrwałych;
3) użytkuje maszyny i urządzenia stosowane w procesach wytwarzania odlewów;
4) użytkuje maszyny i urządzenia do wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów.
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych:
- wykonuje proste naprawy, regulacje i konserwacje maszyn i urządzeń odlewniczych;
- rozpoznaje materiały formierskie, rdzenie i formy;
- potrafi zalewać formy ciekłym metalem, wybijać i oczyszczać odlewy;
- czyta odlewnicze rysunki konstrukcyjne i technologiczne oraz schematy układów występujące w
odlewnictwie;
- ocenia i weryfikuje narzędzia, oprzyrządowanie modelowe i przyrządy pomocnicze stosowane w
procesach odlewniczych;
- kontroluje działanie aparatury pomiarowej, korzysta z urządzeń komputerowych stosowanych w procesach wytwarzania, kontroli i sterowania oraz analizy jakości;
- wykrywa wady odlewów, dokonuje napraw, ale także analizuje przyczyny wad celem ich wyeliminowania
- wykonuje kontrolę przebiegu procesu technologicznego zgodnie z procedurami zapewnienia jakości.
Powrót