logo nabor zielonagora
informator
Język niemiecki (podstawowy) Język angielski (podstawowy)
Technik przemysłu mody
Nazwa oddziału Technik przemysłu mody
Liczba miejsc 7
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (podstawowy)
Język niemiecki (podstawowy)
Zawody Technik przemysłu mody
Przedmioty rozszerzone Historia sztuki
Matematyka
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Język obcy nowożytny
    • Zajęcia techniczne
Opis Technik przemysłu mody to zawód dla przyszłych kreatorów mody. Klasa pod patronatem światowej sławy projektantki Ewy Minge.
Kwalifikacje w zawodzie:

AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
AU.42. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Umiejętności, które pozwolą na rozwijanie własnej artystycznej kreatywności:
- projektowania wyrobów odzieżowych,
- obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,
- opracowania dokumentacji wyrobów odzieżowych,
- wytwarzania wyrobów odzieżowych,
- organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych,
- prowadzenia działań związanych z marketingiem mody,
Nabycie tych umiejętności pozwoli Ci na bycie nowym kreatorem światowych stylów mody.

Technik przemysłu mody może znaleźć zatrudnienie: w firmie wytwarzających wyroby odzieżowe, na stanowiskach:
- kierownika produkcji
- pracownika działu przygotowania produkcji,
- konstruktora odzieży,
- technologa wyrobów odzieżowych
Może też realizować zadania związane z promocją i dystrybucją wyrobów odzieżowych, projektowaniem kolekcji, organizacją pokazów mody oraz samodzielnie projektować i wykonywać swoje autorskie kolekcje.
Powrót