logo nabor zielonagora
informator
Język niemiecki (podstawowy) Język angielski (kontynuacja)
Tech. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Nazwa oddziału Tech. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Liczba miejsc 15
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Zawody Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Przedmioty rozszerzone Fizyka
Matematyka
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Fizyka
    • Język obcy nowożytny
Opis Uczniowie w czasie czteroletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem
maturalnym. Uczą się dwóch języków obcych : j. angielskiego oraz j. niemieckiego ( kontynuacja lub od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i
kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.
Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
2) wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
3) konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
4) kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
5) sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. .

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie:
BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający tytuł technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Uczniowie naszej szkoły oprócz laboratoriów specjalistycznych mają do dyspozycji 11 pracowni komputerowych z dostępem do sieci INTERNET (szybkie łącze światłowodowe), możliwość
pracy w dwóch systemach operacyjnych: WINDOWS 7/10 i LINUX, możliwość uczestnictwa w licznych kursach (prawo jazdy kat. B, prawo jazdy kat. B + E, uprawnienia elektroenergetyczne do 1 KV, -
spawanie elektryczne, spawanie gazowe, uprawnienia wysokościowe) oraz rozwijanie swoich pasji poprzez udział w zajęciach dodatkowych i kołach zainteresowań
Powrót