logo nabor zielonagora
informator
Język niemiecki (podstawowy) Język angielski (podstawowy)
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału Technik żywienia i usług gastronomicznych
Liczba miejsc 26
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (podstawowy)
Język niemiecki (podstawowy)
Zawody Technik żywienia i usług gastronomicznych
Przedmioty rozszerzone Biologia
Matematyka
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Biologia
    • Język obcy nowożytny
Opis Technik żywienia i usług gastronomicznych
kwalifikacje w zawodzie:

TG.07. Sporządzenie potraw i napojów
TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu.
Absolwent może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp. oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.
Absolwent potrafi przygotować oferty, organizować promocję i reklamę, aktywnie poszukiwać zatrudnienia na rynku pracy. Technikum daje możliwość zdobycia zawodu, a jednocześnie przygotowuje do dalszego kształcenia.
Powrót