logo nabor zielonagora
informator
Język rosyjski (podstawowy, kontynuacja) Język niemiecki (podstawowy, kontynuacja) Język angielski (podstawowy, kontynuacja)
1 b kierowca mechanik
Nazwa oddziału 1 b kierowca mechanik
Liczba miejsc 26
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (podstawowy)
Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język rosyjski (podstawowy)
Język rosyjski (kontynuacja)
Objaśnienia do języków obcych Jeden język obcy do wyboru spośród wymienionych.
Zawody Kierowca mechanik
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Informatyka
    • Język obcy nowożytny
Opis Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) prowadzenia pojazdów samochodowych;
2) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
4) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
5) oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.
Po ukończeniu nauki uczeń będzie umiał prowadzić pojazdy samochodowe, wykonywać prace związane z przewozem drogowym rzeczy, prowadzić dokumentację dotyczącą przewozów drogowych, wykonywać prace związane z obsługą środków transportu drogowego, oceniać stan techniczny oraz dokonywać napraw. Będzie mógł pracować w firmach transportowych, a także w innych przedsiębiorstwach, gdzie jest potrzebna wiedza ogólnotechniczna. Będzie też przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Powrót