logo nabor zielonagora
informator
Język rosyjski (podstawowy, kontynuacja) Język niemiecki (podstawowy, kontynuacja) Język angielski (podstawowy, kontynuacja)
1 d mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału 1 d mechanik pojazdów samochodowych
Liczba miejsc 26
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (podstawowy)
Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język rosyjski (podstawowy)
Język rosyjski (kontynuacja)
Objaśnienia do języków obcych Jeden język obcy do wyboru spośród wymienionych.
Zawody Mechanik pojazdów samochodowych
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Informatyka
    • Język obcy nowożytny
Opis Absolwent jest przygotowany do:
1) użytkowania pojazdów samochodowych
2) diagnozowania pojazdów samochodowych;
3) naprawiania pojazdów samochodowych.
Mechanik pojazdów samochodowych jest specjalistą zajmującym się naprawą aut a także diagnostyką. Może on też dokonywać niezbędnych regulacji w pojeździe i kontrolować jego stan techniczny, a także stopień zużycia podzespołów i układów. Mechanicy mogą również naprawiać autobusy, ciągniki, maszyny rolnicze i inne pojazdy samochodowe.
Powrót