logo nabor zielonagora
informator
Język niemiecki (podstawowy) Język angielski (podstawowy)
Technik fotografii i multimediów
Nazwa oddziału Technik fotografii i multimediów
Liczba miejsc 26
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (podstawowy)
Język niemiecki (podstawowy)
Zawody Technik fotografii i multimediów
Przedmioty rozszerzone Chemia
Matematyka
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Zajęcia techniczne
    • Język obcy nowożytny
Opis Technik fotografii i multimediów

kwalifikacje w zawodzie
AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AU.28. Realizacja projektów multimedialnych

Umiejętności:
- techniki fotografii portretowej, pejzaży i wiele innych
- wrażliwość na otaczającą rzeczywistość
- dokonywanie zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej zagwarantują Ci, że będziesz specjalistą w zakresie grafiki cyfrowej oraz multimediów.

Technik fotografii i multimediów
może znaleźć zatrudnienie w usługowych , profesjonalnych i przemysłowych laboratoriach fotograficznych w wydawnictwach i drukarniach w przemyśle fotooptycznym i optycznym w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym w przemyśle optoelektronicznym, komputerowym i informatycznym w telewizji i wytwórniach filmowych.
Powrót