logo nabor zielonagora
informator
Język rosyjski (podstawowy, kontynuacja) Język niemiecki (podstawowy, kontynuacja) Język angielski (podstawowy, kontynuacja)
1 d monter sieci i instalacji sanitarnych
Nazwa oddziału 1 d monter sieci i instalacji sanitarnych
Liczba miejsc 14
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (podstawowy)
Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język rosyjski (podstawowy)
Język rosyjski (kontynuacja)
Objaśnienia do języków obcych Jeden język obcy do wyboru spośród wymienionych.
Zawody Monter sieci i instalacji sanitarnych
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Informatyka
    • Język obcy nowożytny
Opis Absolwent jest przygotowany do:
1) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz
montażem instalacji sanitarnych;
2) wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych
oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
3) wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
4) wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz
instalacji sanitarnych.
Do głównych zadań montera instalacji sanitarnych należy:
- wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych;
- układanie, spawanie i uszczelnianie rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia;
- montaż specjalistycznych urządzeń;
- przeprowadzanie kontroli szczelności i drożności instalacji;
- montowanie przewodów kanalizacyjnych;
- montowanie urządzeń sanitarnych;
- przeprowadzanie konserwacji instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych;
- montaż i wymiana uszkodzonych urządzeń;
- usuwanie awarii wodociągowych;
- odpowiedni dobór grzejników grzewczych;
- czyszczenie grzejników żeliwnych;
- dokonywanie odbioru technicznego nowo wybudowanych urządzeń.
Powrót