logo nabor zielonagora
informator
Język rosyjski (podstawowy, kontynuacja) Język niemiecki (podstawowy, kontynuacja) Język angielski (podstawowy, kontynuacja)
1 d murarz-tynkarz
Nazwa oddziału 1 d murarz-tynkarz
Liczba miejsc 26
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (podstawowy)
Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język rosyjski (podstawowy)
Język rosyjski (kontynuacja)
Objaśnienia do języków obcych Jeden język obcy do wyboru spośród wymienionych.
Zawody Murarz-tynkarz
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Informatyka
    • Język obcy nowożytny
Opis Absolwent jest przygotowany do:
1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
3) wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
5) wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.
Murarz-tynkarz to pracownik zajmujący się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych. Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, układać na ścianach elewacje, wykuwać otwory. Może również kierować pracami rozbiórkowymi i remontowymi oraz je przeprowadzać.
Powrót