logo nabor zielonagora
informator
Język niemiecki (podstawowy) Język angielski (kontynuacja)
Tech. pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału Tech. pojazdów samochodowych
Liczba miejsc 36
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Zawody Technik pojazdów samochodowych
Przedmioty rozszerzone Fizyka
Matematyka
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Fizyka
    • Język obcy nowożytny
Opis Uczniowie w czasie czteroletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika pojazdów samochodowych oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem maturalnym.
Uczą się dwóch języków obcych : j. angielskiego oraz j. niemieckiego ( kontynuacja lub od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i kontynuowania
nauki na wyższych uczelniach technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.
Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie:
MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
albo
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający tytuł technika pojazdów samochodowych.
Uczniowie naszej szkoły oprócz laboratoriów specjalistycznych mają do dyspozycji 11 pracowni komputerowych z dostępem do sieci INTERNET (szybkie łącze światłowodowe), możliwość
pracy w dwóch systemach operacyjnych: WINDOWS 7/10 i LINUX, możliwość uczestnictwa w licznych kursach (prawo jazdy kat. B, uprawo jazdy kat. B+E, spawanie elektryczne, spawanie gazowe,
lakiernik samochodowy ) oraz rozwijanie swoich pasji poprzez udział w zajęciach dodatkowych i kołach zainteresowań.
Powrót