logo nabor zielonagora
informator
Język niemiecki (podstawowy) Język angielski (podstawowy)
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Nazwa oddziału Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Liczba miejsc 32
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (podstawowy)
Język niemiecki (podstawowy)
Zawody Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Przedmioty rozszerzone Fizyka
Matematyka
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Informatyka
    • Język obcy nowożytny
Opis Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Kwalifikacje w zawodzie:

AU.54. Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Umiejętności jakie osiągniesz to:
- przygotowanie projektów wizualnych
- obsługa programów graficznych
- przygotowanie projektów multimedialnych
- budowa i obsługa maszyn drukarskich
- obsługa nowoczesnego oprogramowania w zakresie grafiki 2D oraz 3D
- sztuka filmowania i montażu
- tworzenie stron www
Technik cyfrowych procesów graficznych może znaleźć zatrudnienie:
w studiach reklamowych i graficznych,
w studiach fotografii cyfrowej
w telewizji
w domach medialnych
w drukarniach
jako "wolny strzelec"
Powrót