logo nabor zielonagora
informator
Język niemiecki (podstawowy) Język angielski (podstawowy)
Tech. usł. fryzjerskich
Nazwa oddziału Tech. usł. fryzjerskich
Liczba miejsc 26
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (podstawowy)
Język niemiecki (podstawowy)
Zawody Technik usług fryzjerskich
Przedmioty rozszerzone Matematyka
Chemia
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Zajęcia techniczne
    • Język obcy nowożytny
Opis Technik usług fryzjerskich

Kwalifikacje w zawodzie:
AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
AU.26. Projektowanie fryzur

Technik usług fryzjerskich zarządza zakładem fryzjerskim, świadczy usługi fryzjerskie w pełnym zakresie, w tym usługi wykraczające poza standard. Projektuje i urządza zakład fryzjerski. Prowadzi promocję i marketing w zakresie usług fryzjerskich. Kieruje zespołem pracowniczym oraz kontroluje przebieg świadczonych usług. Prowadzi zaopatrzenie, gospodarkę materiałową i finansową. Prowadzi działalność szkoleniową i wychowawczą. Świadczy usługi fryzjerskie przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć fryzjerstwa oraz tendencji światowych z zakresu stylistyki. Doradza w zakresie doboru modelu i kolorystyki fryzury.
Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich można kontynuować naukę w szkołach wyższych na kierunku kosmetologia.
Technik usług fryzjerskich może pracować w zakładach i salonach fryzjerskich lub samodzielnie prowadzić taki zakład. Może też pracować jako fryzjer teatralny lub filmowy w teatrach, filharmoniach i operach oraz w wytwórniach filmowych i w telewizji. Może również pracować na stanowisku perukarza w zakładach wykonujących peruki, tresy i tupety.
Powrót