logo nabor zielonagora
informator
Język niemiecki (podstawowy) Język angielski (kontynuacja)
Technik mechatronik
Nazwa oddziału Technik mechatronik
Liczba miejsc 71
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Zawody Technik mechatronik
Przedmioty rozszerzone Fizyka
Matematyka
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Fizyka
    • Język obcy nowożytny
Opis Uczniowie w czasie czteroletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika mechatronika oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem maturalnym. Uczą
się dwóch
języków obcych : j. angielskiego oraz j. niemieckiego ( kontynuacja lub od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki
na wyższych
uczelniach technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.
Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
4) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
5) tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
6) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych;
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Uczniowie naszej szkoły oprócz laboratoriów specjalistycznych mają do dyspozycji 11 pracowni komputerowych z dostępem do sieci INTERNET (szybkie łącze światłowodowe), możliwość
pracy
w dwóch systemach operacyjnych: WINDOWS 7/10 i LINUX, możliwość uczestnictwa w licznych kursach (prawo jazdy kat. B, uprawnienia na wózki widłowe, obsługa i programowanie
obrabiarek CNC,
uprawnienia elektroenergetyczne do 1KV) oraz rozwijanie
swoich pasji poprzez udział w zajęciach dodatkowych i kołach zainteresowań.

Od roku szkolnego 2016/17 uczniowie tego kierunku zostali objęci patronatem przez firmę SECO/WARWICK. Wiąże się z tym szereg korzyści: praktyki, szkolenia dla uczniów w szkole i w
siedzibie firmy -
wycieczki dydaktyczne, staże i doposażenie pracowni - pracownia patronacka. Współpraca z firmami: Gedia, NORD Drivesystems
Powrót