logo nabor zielonagora
informator
Język niemiecki (podstawowy) Język angielski (kontynuacja)
Technik elektronik
Nazwa oddziału Technik elektronik
Liczba miejsc 15
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Zawody Technik elektronik
Przedmioty rozszerzone Fizyka
Matematyka
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Fizyka
    • Język obcy nowożytny
Opis Uczniowie w czasie czteroletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika elektronika oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem maturalnym. Uczą się
dwóch języków
obcych : j. angielskiego oraz j. niemieckiego ( kontynuacja lub od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na
wyższych uczelniach
technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.
Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania i uruchamiania elementów, układów i urządzeń elektronicznych;
2) wykonywania instalacji i instalowania urządzeń elektronicznych;
3) użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych;
4) konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych
Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie:
EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych;
EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.
absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający tytuł technika elektronika.
Uczniowie naszej szkoły oprócz laboratoriów specjalistycznych mają do dyspozycji 11 pracowni komputerowych z dostępem do sieci INTERNET (szybkie łącze światłowodowe), możliwość
pracy w dwóch systemach operacyjnych: WINDOWS 7/10 i LINUX, możliwość uczestnictwa w kursie na uprawnienia elektroenergetyczne do 1KV oraz rozwijanie
swoich pasji poprzez udział w zajęciach dodatkowych i kołach zainteresowań.
Klasa objęta patronatem przez firmę Perceptus i Hertz
Powrót