logo nabor zielonagora
informator
Język niemiecki (podstawowy) Język angielski (kontynuacja)
Technik informatyk
Nazwa oddziału Technik informatyk
Liczba miejsc 99
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Zawody Technik informatyk
Przedmioty rozszerzone Fizyka
Matematyka
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Fizyka
    • Język obcy nowożytny
Opis Uczniowie w czasie czteroletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika informatyka oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem maturalnym. Uczą się
dwóch języków obcych : j. angielskiego oraz j. niemieckiego ( kontynuacja lub od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i kontynuowania
nauki na wyższych uczelniach technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.
Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
2) wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
3) projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
4) programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
5) projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie:
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający tytuł technika informatyka.
Uczniowie naszej szkoły oprócz laboratoriów specjalistycznych mają do dyspozycji 11 pracowni komputerowych z dostępem do sieci INTERNET (szybkie łącze światłowodowe), możliwość pracy
w dwóch systemach operacyjnych: WINDOWS 7/10 i LINUX, możliwość uczestnictwa w licznych kursach ( prawo jazdy kat. B, grafika komputerowa, uprawnienia elektryczne do 1KV) oraz rozwijanie
swoich pasji poprzez udział w zajęciach dodatkowych i kołach zainteresowań.
Klasa objęta patronatem przez firmę Perceptus i Hertz
Powrót