logo nabor zielonagora
informator
Język niemiecki (kontynuacja) Język angielski (kontynuacja)
T.logistyk
Nazwa oddziału T.logistyk
Liczba miejsc 28
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (kontynuacja)
Objaśnienia do języków obcych Który język będzie kontynuowany, będzie określone we wrześniu 2018r.
Zawody Technik logistyk
Przedmioty rozszerzone Język angielski
Geografia
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Geografia
    • Język obcy nowożytny
Opis technik logistyk – to osoba, która specjalizuje się w zakresie m.in. zarządzania, planowania oraz przepływu surowców, półsurowców i produktów. Logistyk jest
odpowiedzialny
za zaopatrzenie, planowanie procesu produkcyjnego, dystrybucję, transport i komunikację, czyli dba o sprawny i szybki przepływ towaru mając na uwadze koszty
całego przedsięwzięcia. Osoby posiadające kwalifikacje i wykształcenie w zakresie logistyki znajdą zatrudnienie praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki, a
zwłaszcza w sektorze handlowym, usługowym, spedycyjnym oraz produkcyjnym. Logistyk może pracować
m.in. w charakterze specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu, specjalisty
ds. gospodarki magazynowej, specjalisty ds. planowania produkcji, itd. Praca logistyka wymaga łatwości w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, umiejętności
podejmowania szybkich decyzji, podzielności oraz koncentracji uwagi, dobrej pamięci, odporności na stres, odpowiedzialności i dokładności.
Praca technika logistyka wykonywana jest głównie w budynkach stanowiących siedziby różnego rodzaju firm. Bezpośrednie miejsce pracy to najczęściej
pomieszczenie biurowe. Część czasu pracy logistyk może także spędzać w różnego rodzaju środkach transportu. Zakres zadań wymaga czasem przebywania w
pomieszczeniach magazynowych
lub na powietrzu, gdzie odbywa się przygotowanie towaru do transportu lub jego przyjmowanie. Logistyk pracuje zazwyczaj przez osiem godzin w ciągu dnia,
przeważnie
w trybie jednozmianowym, bez sobót i niedziel. Jednakże taki tryb pracy nie jest regułą, zależy bowiem od specyfiki i rytmu pracy firmy.
Technik logistyk przygotowuje się do zdania egzaminu zawodowego w następujących kwalifikacjach:
AU.22. Obsługa magazynów;
AU.32. Organizacja transportu;
Powrót