logo nabor zielonagora
informator
Język rosyjski (podstawowy) Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język francuski (podstawowy) Język angielski (kontynuacja, podstawowy)
Nazwa oddziału 1LE - biotechnolo
Liczba miejsc 26
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język angielski (podstawowy)
Język francuski (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język rosyjski (podstawowy)
Przedmioty rozszerzone Biologia
Chemia
Fizyka
Geografia
Historia
Informatyka
Język obcy
Język polski
Matematyka
Wiedza o społeczeństwie
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Biologia
    • Fizyka
Opis KLASA 1LE – BIOTECHNOLOGICZNA.
Klasa przeznaczona dla ucznia, który chce poszerzyć swoją wiedzę i zdolności z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych oraz współczesnych technologii.

Nauka w tej klasie, to nie tylko lekcje biologii i chemii, to także zajęcia praktyczne, które umożliwiają osiągnięcie umiejętności niezbędnych do zdania na wysokim poziomie matury
z przedmiotów wiodących. Z pomocą zaangażowanej i doświadczonej kadry nauczycieli uczeń znajduje odpowiedzi na nurtujące pytania, zgłębia tajniki otaczającego świata, przygotowuje się do jego poznawania i zmieniania. W uczniach kształtowana jest umiejętność łączenia wiedzy z wielu dyscyplin naukowych, m.in. poprzez przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów naukowych.

Poza lekcjami w klasie biotechnologicznej oferujemy: zajęcia umożliwiające obserwacje mikroskopowe preparatów trwałych i przeżyciowych, które nauczysz się sam przygotowywać pod okiem nauczyciela oraz makroskopową analizę roślin i zwierząt (również pod kątem anatomii); uczenie się poprzez przeprowadzanie doświadczeń – nauczysz się poprawnie metodycznie zaplanować i przeprowadzić eksperyment, opracowywać jego wyniki oraz formułować wnioski; botaniczne zajęcia terenowe; warsztaty ornitologiczne w Kuźnicach; zajęcia dodatkowe przygotowujące maturzystów do egzaminu z zakresu rozszerzonego, w tym zajęcia laboratoryjne we Wrocławiu.

Oferta klasy jest skierowana do uczniów zainteresowanych zdawaniem egzaminu maturalnego z przedmiotów przyrodniczych. Absolwenci mogą podjąć studia na bardzo popularnych i przyszłościowych kierunkach, chociażby takich jak: kosmetologia, dietetyka, inżynieria środowiska, medycyna, farmacja, weterynaria, chemia przemysłowa, fizyka medyczna i innych.

Dla zainteresowanych uczniów tworzymy zajęcia dodatkowe: zajęcia astronomiczne, warsztaty biomedyczne, warsztaty psychologiczno-socjologiczne. Ponadto uczniowie mogą korzystać z oferty wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.

W klasie biomedycznej proponujemy naukę języka niemieckiego i angielskiego (poziom podstawowy i poziom rozszerzony) oraz języka francuskiego lub rosyjskiego na poziomie podstawowym. W każdej klasie umożliwiamy wybór co najmniej 2 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym (ukierunkowanych na przygotowanie do matury zgodnie z wymaganiami rekrutacyjnymi wybranego kierunku studiów). W każdej klasie umożliwiamy wybór proponowanych zajęć dodatkowych:

Warsztaty prawnicze
Warsztaty biomedyczne
Warsztaty socjologiczne
Warsztaty biznesowe
Logistyka turystyczna
Powrót