logo nabor zielonagora
informator
Język rosyjski (podstawowy) Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język francuski (podstawowy) Język angielski (kontynuacja, podstawowy)
Nazwa oddziału 1LB - hum-dzienni
Liczba miejsc 26
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język angielski (podstawowy)
Język francuski (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język rosyjski (podstawowy)
Przedmioty rozszerzone Historia
Język polski
Biologia
Chemia
Fizyka
Geografia
Informatyka
Język obcy
Matematyka
Wiedza o społeczeństwie
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Historia
    • WOS
Opis 1LB - HUMANISTYCZNO-DZIENNIKARSKA

Klasa, w której szczególny nacisk kładzie się na edukację polonistyczną, historyczną i prawniczą oraz ćwiczenie umiejętności oczekiwanych w zawodzie dziennikarza. Przygotowuje uczniów do funkcjonowania w relacjach społecznych, głównie w zakresie znajomości języka oraz odbioru i przekazywania kultury. Wychodzi naprzeciw zapotrzebowania rynku pracy na wszechstronnie wykształconych filologów, dziennikarzy i prawników. Absolwenci zdobywają szeroką wiedzę o języku, kulturze, historii, prawie oraz doskonalą posługiwanie się wybranym językiem obcym.

W klasie humanistyczno-dziennikarskiej młodzież może poznawać kulisy zawodów dziennikarza i prawnika dzięki dodatkowym zajęciom z prawa i udziale szkoły w projekcie Akademia Telewizyjna TVP. Projekt obejmuje m.in. możliwość udziału uczniów w zajęciach zorganizowanych w Akademii Telewizyjnej prowadzonej przez najlepszych specjalistów i trenerów, możliwość odbycia praktyk wakacyjnych i weekendowych w wielu działach TVP oraz organizację zjazdów i obozów szkoleniowych.Wybierając klasę humanistyczno-dziennikarską uczeń będzie mógł skonfrontować wyobrażenie zawodu z własnymi oczekiwaniami i doświadczyć na czym polega praca w tym zawodzie.

Uczniowie, którzy nie zwiążą swojej przyszłości ze studiami prawniczymi lub dziennikarskimi nabyte umiejętności wykorzystają na kierunkach społecznych, filologicznych i pokrewnych. Nauka w klasie o charakterze humanistycznym wyposaży uczniów w ciekawe i nieszablonowe sposoby argumentowania, formułowania hipotez i autoprezentacji. Ponadto uczniowie mogą korzystać z oferty wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.

Dla zainteresowanych uczniów przewidujemy nie tylko zajęcia dodatkowe z dziennikarstwa i prawa, ale także warsztaty socjologiczno-psychologiczne. Nabyte umiejętności umożliwią w przyszłości pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, ośrodkach masowego przekazu, a nawet w sektorze turystyki i usług (dobra znajomość języka i kultury).

Absolwenci klasy humanistyczno-dziennikarskiej najchętniej podejmują studia na kierunkach: dziennikarstwo, prawo, politologia, komunikacja europejska, komunikacja społeczna, filologia polska, polityka społeczna, kulturoznawstwo, psychologia. Są przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na studiach humanistycznych i społecznych.

W klasie humanistyczno-dziennikarskiej proponujemy naukę języka niemieckiego i angielskiego (poziom podstawowy i poziom rozszerzony) oraz języka francuskiego lub rosyjskiego na poziomie podstawowym.

W każdej klasie umożliwiamy wybór co najmniej 2 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym (ukierunkowanych na przygotowanie do matury zgodnie z wymaganiami rekrutacyjnymi wybranego kierunku studiów). W każdej klasie umożliwiamy wybór proponowanych zajęć dodatkowych:

Warsztaty prawnicze
Warsztaty biomedyczne
Warsztaty socjologiczne
Warsztaty biznesowe
Logistyka turystyczna
Powrót