logo nabor zielonagora
informator
Język włoski (kontynuacja, podstawowy) Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język hiszpański (kontynuacja, podstawowy) Język francuski (kontynuacja, podstawowy) Język angielski (kontynuacja, podstawowy)
Nazwa oddziału I E Europejska
Liczba miejsc 28
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język angielski (podstawowy)
Język francuski (kontynuacja)
Język francuski (podstawowy)
Język hiszpański (kontynuacja)
Język hiszpański (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język włoski (kontynuacja)
Język włoski (podstawowy)
Przedmioty rozszerzone Geografia
Informatyka
Wiedza o społeczeństwie
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Geografia
    • WOS
Opis Klasa europejska z rozszerzonym programem wiedzy o społeczeństwie, geografii oraz informatyki.

W ramach nauki przygotujemy Cię do studiów na takich kierunkach jak: europeistyka, stosunki międzynarodowe, politologia.
Powrót