logo nabor zielonagora
informator
Język łaciński Język grecki klasyczny Język włoski (kontynuacja, podstawowy) Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język francuski (kontynuacja, podstawowy) Język hiszpański (kontynuacja, podstawowy) Język angielski (kontynuacja, podstawowy)
Nazwa oddziału I C Hum - Prawna
Liczba miejsc 28
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język angielski (podstawowy)
Język hiszpański (kontynuacja)
Język hiszpański (podstawowy)
Język francuski (kontynuacja)
Język francuski (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język włoski (kontynuacja)
Język włoski (podstawowy)
Język grecki klasyczny (kontynuacja)
Język grecki klasyczny (podstawowy)
Język łaciński (kontynuacja)
Język łaciński (podstawowy)
Przedmioty rozszerzone Historia
Język polski
Wiedza o społeczeństwie
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Historia
    • WOS
Opis Klasa humanistyczno – prawna z rozszerzonym programem: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie (z elementami prawa).

W ramach nauki odbywają się warsztaty prawnicze. Wybierając ten profil poszerzysz wiadomości z zakresu prawa, a program
realizowany w tej klasie
pozwoli Ci świadomie podjąć decyzję o wyborze kierunku studiów – przede wszystkim prawniczych, historycznych, socjologicznych czy
administracyjnych.
Powrót