logo nabor zielonagora
informator
Język włoski (kontynuacja, podstawowy) Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język hiszpański (kontynuacja, podstawowy) Język francuski (kontynuacja, podstawowy) Język angielski (kontynuacja, podstawowy)
I A Politechniczna
Nazwa oddziału I A Politechniczna
Liczba miejsc 28
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język angielski (podstawowy)
Język francuski (kontynuacja)
Język francuski (podstawowy)
Język hiszpański (kontynuacja)
Język hiszpański (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język włoski (kontynuacja)
Język włoski (podstawowy)
Przedmioty rozszerzone Matematyka
Fizyka
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Język obcy nowożytny
    • Fizyka
Opis Klasa politechniczna z rozszerzonym programem: matematyki, fizyki.

W ramach nauki organizowanych jest szereg zajęć i warsztatów poszerzających zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną z zakresu
nauk ścisłych.

Kierunek ten pomoże Ci dokonać świadomego wyboru studiów o profilu technicznym, takich jak mechatronika, budownictwo,
automatyka i robotyka,
informatyka i wiele innych.
Powrót