logo nabor zielonagora
informator
Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język angielski (kontynuacja, podstawowy)
Nazwa oddziału Klasa ogólna
Liczba miejsc 12
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język angielski (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Przedmioty rozszerzone Biologia
Fizyka
Język angielski
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
Geografia
Historia
Chemia
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Język obcy nowożytny
    • Zajęcia artystyczne
Opis Klasa pierwsza w naszej szkole nie jest profilowana. Uczniowie na początku roku szkolnego wstępnie deklarują przedmioty, które chcieliby realizować na poziomie
rozszerzonym. Pod koniec kwietnia ponownie wypełniają deklaracje i od klasy drugiej pracują na wybranych ostatecznie przedmiotach w mniejszych grupach.
Powrót