logo nabor zielonagora
informator
Język włoski (kontynuacja, podstawowy) Język hiszpański (kontynuacja, podstawowy) Język francuski (kontynuacja, podstawowy) Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język angielski (kontynuacja, podstawowy)
Nazwa oddziału IF Ekonomiczna
Liczba miejsc 30
Liczba kandyd. z I pref. 0
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język angielski (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język francuski (kontynuacja)
Język francuski (podstawowy)
Język hiszpański (kontynuacja)
Język hiszpański (podstawowy)
Język włoski (kontynuacja)
Język włoski (podstawowy)
Przedmioty rozszerzone Geografia
Matematyka
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Geografia
    • Język obcy nowożytny
Opis Klasa ekonomiczna oferuje rozszerzony program nauki: matematyki, geografii.

W ramach nauki organizowane są warsztaty biznesowe ze szczególnym uwzględnieniem aspektu zakładania i prowadzenia firmy.

Jest to oferta, która doskonale przygotuje Cię do studiów ekonomicznych, administracyjnych, stosunków międzynarodowych.
Powrót