logo nabor zielonagora
informator
Język włoski (kontynuacja, podstawowy) Język hiszpański (kontynuacja, podstawowy) Język francuski (kontynuacja, podstawowy) Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język angielski (kontynuacja, podstawowy)
Nazwa oddziału IE Europejska
Liczba miejsc 28
Liczba kandyd. z I pref. 0
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język angielski (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język francuski (kontynuacja)
Język francuski (podstawowy)
Język hiszpański (kontynuacja)
Język hiszpański (podstawowy)
Język włoski (kontynuacja)
Język włoski (podstawowy)
Przedmioty rozszerzone Geografia
Wiedza o społeczeństwie
Informatyka
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • WOS
    • Geografia
Opis Klasa europejska z rozszerzonym programem wiedzy o społeczeństwie, geografii oraz informatyki.

W ramach nauki przygotujemy Cię do studiów na takich kierunkach jak: europeistyka, stosunki międzynarodowe, politologia.
Powrót