logo nabor zielonagora
informator
Język grecki klasyczny Język włoski (kontynuacja, podstawowy) Język hiszpański (nieobowiązkowy, podstawowy) Język łaciński Język francuski (kontynuacja, podstawowy) Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język angielski (kontynuacja, podstawowy)
IC,D Hum - Prawna
Dodaj do
preferencji
Nazwa oddziału IC,D Hum - Prawna
Liczba miejsc 56
Liczba kandyd. z I pref. 73
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język angielski (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język francuski (kontynuacja)
Język francuski (podstawowy)
Język łaciński (kontynuacja)
Język łaciński (podstawowy)
Język hiszpański (nieobowiązkowy)
Język hiszpański (podstawowy)
Język włoski (kontynuacja)
Język włoski (podstawowy)
Język grecki klasyczny (kontynuacja)
Język grecki klasyczny (podstawowy)
Przedmioty rozszerzone Język polski
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Przedmioty punktowane
  • Historia
  • WOS
  • Matematyka
Opis Klasa humanistyczno – prawna z rozszerzonym programem: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie (z elementami prawa).

W ramach nauki odbywają się warsztaty prawnicze. Wybierając ten profil poszerzysz wiadomości z zakresu prawa, a program realizowany w tej klasie pozwoli Ci świadomie podjąć decyzję o wyborze kierunku studiów – przede wszystkim prawniczych, historycznych, socjologicznych czy administracyjnych.
Powrót