logo nabor zielonagora
informator
Język grecki klasyczny Język włoski (kontynuacja, podstawowy) Język hiszpański (nieobowiązkowy, podstawowy) Język łaciński Język francuski (kontynuacja, podstawowy) Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język angielski (kontynuacja, podstawowy)
Nazwa oddziału IC Hum - Prawna
Liczba miejsc 28
Liczba kandyd. z I pref. 0
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język angielski (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język francuski (kontynuacja)
Język francuski (podstawowy)
Język łaciński (kontynuacja)
Język łaciński (podstawowy)
Język hiszpański (nieobowiązkowy)
Język hiszpański (podstawowy)
Język włoski (kontynuacja)
Język włoski (podstawowy)
Język grecki klasyczny (kontynuacja)
Język grecki klasyczny (podstawowy)
Przedmioty rozszerzone Język polski
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Historia
    • WOS
Opis Klasa humanistyczno – prawna z rozszerzonym programem: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie (z elementami prawa).

W ramach nauki odbywają się warsztaty prawnicze. Wybierając ten profil poszerzysz wiadomości z zakresu prawa, a program realizowany w tej klasie
pozwoli Ci świadomie podjąć decyzję o wyborze kierunku studiów – przede wszystkim prawniczych, historycznych, socjologicznych czy administracyjnych.
Powrót