logo nabor zielonagora
informator
Język włoski (kontynuacja, podstawowy) Język hiszpański (kontynuacja, podstawowy) Język francuski (kontynuacja, podstawowy) Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język angielski (kontynuacja, podstawowy)
IA Politechniczna
Nazwa oddziału IA Politechniczna
Liczba miejsc 28
Liczba kandyd. z I pref. 0
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język angielski (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język francuski (kontynuacja)
Język francuski (podstawowy)
Język hiszpański (kontynuacja)
Język hiszpański (podstawowy)
Język włoski (kontynuacja)
Język włoski (podstawowy)
Przedmioty rozszerzone Matematyka
Fizyka
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Fizyka
    • Język obcy nowożytny
Opis Klasa politechniczna z rozszerzonym programem: matematyki, fizyki.

W ramach nauki organizowanych jest szereg zajęć i warsztatów poszerzających zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną z zakresu nauk ścisłych.

Kierunek ten pomoże Ci dokonać świadomego wyboru studiów o profilu technicznym, takich jak mechatronika, budownictwo, automatyka i robotyka,
informatyka i wiele innych.
Powrót