logo nabor zielonagora
informator
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze
Adres ul. Staszica 2, 65-175 Zielona Góra
Telefon 068 4525100
Fax 068 4525102
E-mail sekretariat@zseis.zgora.pl
Strona WWW http://zseis.zgora.pl
Opis Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?
- nie musisz płacić za korepetycje – szkoła oferuje zajęcia konsultacyjne, zajęcia wyrów-nawcze, dodatkowe;
- możesz trenować siatkówkę, koszykówkę, tenisa stołowego, piłkę nożną, badmintona, lekkoatletykę, sporty walki, korzystać z siłowni, mamy silną drużynę szachową;
- posiadamy kompleks boisk sportowych, siłownię, salę tenisa stołowego, salę gimnastyczną.
- prowadzimy różne koła zainteresowań, m.in. koło przyjaciół Linuxa, programowania obiektowego, programowania PLC, programowania mikrokontrolerów;
- posiadamy klasę patronacką SECO/CLASS, klasę patronacką GEDIA;
- współpracujemy z wieloma pracodawcami województwa lubuskiego, organizujemy praktyki zawodowe i staże wakacyjne;
- uczestniczymy w wielu konkursach dla młodzieży, olimpiadach, wycieczkach dydaktycznych do pracodawców;
- we współpracy z pracodawcami organizujemy darmowe szkolenia i kursy uzupełniające w ramach zawodu;
- posiadamy specjalistyczne pracownie: obrabiarek sterowanych numerycznie, urządzeń i systemów mechatronicznych, programowania PLC, samochodowe, elektrotechniki i elektroniki, napędów
elektrycznych, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
- dysponujemy 11 pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu w oparciu o system operacyjny Windows, Linux;
- w ramach zajęć prowadzimy naukę programowania CAD, grafiki komputerowej;
- w ramach Projektu Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego oferujemy uczniom szereg darmowych kursów takich jak prawo jazdy kategorii B i kategorii B+E, uprawnienia elektryczne do 1kV, kursy
spawania gazowego, elektrycznego, obsługi wózków widłowych, kursy programowania CNC, kursy wysokościowe, grafiki komputerowej, lakiernika samochodowego;
- w ramach Projektu Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego oferujemy płatne staże wakacyjne u pracodawców;
- osiągamy sukcesy nie tylko zawodowe - zdawalność egzaminów zawodowych powyżej średniej w kraju, zdawalność matury prawie na 100% (w 2017r. 95%);
- współpracujemy z Urzędem Dozoru Technicznego, Państwową Inspekcją Pracy, Agencjami Pośrednictwa Pracy, Urzędem Pracy; mamy szkolnego doradcę zawodowego;
- korzystamy z dziennika elektronicznego, prowadzimy gazetkę szkolną;
- uczestniczymy w akcjach charytatywnych i wolontariacie;
- od wielu lat honorowo oddajemy krew;
- w szkole funkcjonuje koło teatralne – współpracujemy z Teatrem Lubuskim, organizujemy warsztaty dziennikarskie;

Sukcesy uczniów

- uczniowie naszej szkoły uczestniczą w międzynarodowych konkursach np. "The European Astro Pi Challenge";
- uczeń naszej szkoły został zwycięzcą Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Kosmicznej w Sieradzu;
- na Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2017 uczniowie naszej szkoły zostali finalistami w kategorii U - usprawnienie softwarowo-techniczne;
- nasz uczeń jest dwukrotnym wicemistrzem Polski kierowców kartingowych;
- nasz uczeń zdobył III miejsce i tytuł finalisty etapu rejonowego XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK;
- Mistrzostwach Miasta Szkół Ponadgimnazjalnych w badmintonie dziewcząt reprezentacja ZSEiS zdobyła srebrne medale;
- w Mistrzostwach Miasta Szkół Ponadgimnazjalnych w unihokeju chłopców reprezentacja ZSEiS w zajęła trzecie miejsce;
- reprezentacja uczniów naszej Szkoły obroniła tytuł mistrza Miasta Zielonej Góry w szachach w kategorii szkół ponadgimnazjalnych;
- w IX TURNIEJU KUMITE KARATE KYOKUSHIN w Jastrzębiu Zdrój uczeń ZSEiS w kategorii -70kg JUNIOR zdobył złoty medal;
- w XIV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Młoda Krew Ratuje Życie, w którym startowało 30 szkół ponadgimnazjalnych z naszego województwa nasi uczniowie zdobyli II miejsce w kategorii ilości
oddanej krwi;
Szkoły
Technikum nr 2
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2
Powrót