logo nabor zielonagora
informator
Zespół Szkół Ekologicznych
Adres ul. Francuska 25a, 65-943 Zielona Góra
Telefon 68 454-23-01
Fax brak
E-mail sekretariat@ek.edu.pl
Strona WWW http://www.ek.zgora.pl
Opis II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi jest jedną ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół
Europejskich, co daje nam możliwość kontynuowania nauki w szkole niemieckiej.

Na każdym poziomie funkcjonuje klasa integracyjna, w której mają możliwość kształcenia uczniowie niepełnosprawni ruchowo. Szkoła
nie ma barier architektonicznych.

Nauka wybranych przedmiotów rozszerzonych i zajęć uzupełniających odbywa się w grupach międzyoddziałowych.

Placówka zapewnia opiekę pedagoga, psychologa, socjoterapeuty, doradcy zawodowego i pielęgniarki. Uczeń może korzystać ze
stołówki szkolnej, sklepiku, świetlicy, czytelni, biblioteki, darmowej sieci bezprzewodowej Wi-Fi, basenu oraz boiska typu Orlik. Możliwe są obserwacje astronomiczne i meteorologiczne z tarasu budynku szkoły.

Uczniowie mają do szkoły dobry dojazd. W zależności od miejsca zamieszkania mogą korzystać z linii MZK nr: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 21, 39, 44, 55, 80 oraz linii PKS z kierunku Żar i Krosna Odrzańskiego. Dogodny dojazd z dworca PKS i PKP.
Szkoły
II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi
Powrót