logo nabor zielonagora
informator
Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku
Adres ul. Zielonogórska 43b, 66-016 Czerwieńsk
Telefon 068 327-81-27
Fax 068 327-81-27
E-mail sekretariat@lo-czerwiensk.pl
Strona WWW http://www.lo-czerwiensk.pl
Opis Szkoła położona jest w Czerwieńsku ok. 10 km od Zielonej Góry. Budynek szkolny to nowoczesny obiekt, bardzo dobrze wyposażony, Posiada bardzo dużą pracownię informatyczną. Nauka języków obcych, informatyki odbywa się w grupach, a zajęcia z wychowania fizycznego są
prowadzone w nowoczesnej Hali Sportowej "Lubuszanka" oraz w obiektach sportowych Jednostki Wojskowej 1517.
Atutami naszej szkoły są: kameralność, życzliwa i przyjazna atmosfera, bezpieczeństwo, wykwalifikowana i systematycznie dokształcająca się kadra pedagogiczna,
umożliwienie rozwoju zainteresowań uczniów w działalności pozalekcyjnej (koła sportowe, koło wojskowe, koło świadomych obywateli, koło szkolnych profilaktyków, redakcyjne gazetki szkolnej).
Szkoły
Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku
Powrót