logo nabor zielonagora
informator
Zespół Szkół Zawodowych PBO Sp. z o.o.
Adres ul. Botaniczna 77, 65-392 Zielona Góra
Telefon 68 323 88 04
Fax 68 323 88 01
E-mail zszpbo@zg.home.pl
Strona WWW http://www.zszpbo.zgora.pl
Opis W skład Zespołu Szkół Zawodowych wchodzą: Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. W technikum istnieje możliwość uzyskania zawodu: technik budownictwa, technik renowacji elementów architektury, technik handlowiec, technik inżynierii sanitarnej i technik ochrony środowiska.
W branżowej szkole I stopnia proponujemy kształcenie w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, kierowca mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter konstrukcji budowlanych, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, stolarz, sprzedawca a także ślusarz, operator maszyn i urządzeń odlewniczych oraz operator obrabiarek skrawających - w klasie patronackiej firmy "LUMEL" w Zielonej Górze -
Mamy bardzo dobrą bazę dydaktyczną. Dysponujemy trzema pracowniami informatycznymi, jedną pracownią multimedialną, laboratorium językowym (do nauki języka obcego) i wieloma gabinetami wyposażonymi w pomoce naukowe do nauki przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Działa również Centrum Kształcenia Praktycznego.
Uczniowie mogą korzystać z sali gimnastycznej, siłowni, boiska do piłki nożnej. Szkoła ma stały dostęp do sieci internet.
Szkoła posiada internat z infrastrukturą dla niepełnosprawnych oraz z dostępem do sieci internet.
W branżowej szkole I stopnia uczniowie od pracodawców, z którymi mają zawarte umowy, otrzymują wynagrodzenie za praktyczną naukę zawodu.
Szkoły
Technikum
Branżowa Szkoła I Stopnia
Powrót