logo nabor zielonagora
informator
VII Liceum Ogólnokształcące
Adres ul. Wyspiańskiego 21, 65-036 Zielona Góra
Telefon 0684512050
Fax 0684512051
E-mail sekretariat@zsois.zgora.pl
Strona WWW http://7liceum.zgora.pl
Opis VII Liceum Ogólnokształcące oferuje naukę wśród ludzi życzliwych i kompetentnych. Można wybrać jedną z siedmiu klas o różnych przedmiotach
rozszerzonych. Szkoła dysponuje internatem, krytą pływalnią, halą sportową, boiskami, salą gimnastyczną, pracowniami komputerowymi. Oferujemy
zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe, teatr, kabaret, zajęcia sportowe. Pływacy i akrobaci VII LO są ponadto uczniami
Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Współpracujemy ze szkołami w Niemczech.
Dodatkowe informacje VII Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze
Dojazd Dojazd autobusami MZK: 4,23,44.
Szkoła znajduje się w pobliżu dworca PKP i PKS (5 minut drogi pieszo)
Historia szkoły We wrześniu 1948r. powstają pierwsze klasy VII LO. Organizatorem i pierwszym jej dyrektorem był Stanisław Szwej, który pełnił tę funkcję przez trzy
lata. Siedziba szkoły mieściła się przy Placu Słowiańskim. Otwarcia nowej szkoly dokonał ówczesny Marszałek Polski Michał Rola-Żymierski.
W styczniu 1949r. szkoła otrzymała nowy budynek przy ul. Wazów. W 1952 r. wręczane są pierwsze świadectwa maturalne absolwentom liceum. W
roku szkolnym 1954/55 następuje stabilizacja grona pedagogicznego z pełnymi kwalifikacjami. W roku szkolnym 1956/57 po raz pierwszy uczniowie
naszego liceum biorą udział w olimpiadzie chemicznej, w której od razu zakwalifikowali się do finału.
Kolejną decyzją władz oświatowych było utworzenie klasy eksperymentalnej, której uczniowie mieliby dodatkowe szkolenie politechniczne z
rozszerzeniem takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka, chemia, rysunek techniczny z praktyką, zajęcia plastyczne.
We wrześniu 1960r. szkoła zostaje przeniesiona do nowego budynku przy ul. Wyspiańskiego, gdzie mieści sie po dzień dzisiejszy.
Obecnym dyrektorem szkoły jest Pani dr Beata Joksz-Skibińska, nauczyciel techniki i informatyki.
Koła zainteresowań Przedmiotowe koła zainteresowań, które przygotowują do olimpiad i konkursów. Teatr szkolny, uczniowski zespół muzyczny, które rozwijają zdolności
artystyczne.
Kontakty zagraniczne Szkoła współpracowała:
z gimnazjum w Esens / Niemcy. Szkoła partnerska - NIEDERSACHSISCHES INTERNATSGYMNASIUM leży w Dolnej Saksonii w Esens,
z Lausitzer Sportschule Cottbus, wspólnie realizując program "Europejskiej Szkoły Sportowej",
ze szkołą w Eisenhuttenstadt, realizując wspólny program "Mosty Glów",
ze szkołą w Eliteschule Potsdam.
Osiągnięcia szkoły Uczniowie VII LO biorą udział w olimpiadach, zawodach sportowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym, osiągając bardzo wysokie wyniki z
różnych dyscyplin.
Oddziały
Język rosyjski (nieobowiązkowy) Język hiszpański (nieobowiązkowy) Język francuski (nieobowiązkowy) Język niemiecki (podstawowy, kontynuacja) Język angielski (kontynuacja, podstawowy) /3 lata klasa politechniczna
 • Języki obce:
  • Język angielski (kontynuacja)
  • Język niemiecki (podstawowy)
  • Język francuski (nieobowiązkowy)
  • Język hiszpański (nieobowiązkowy)
  • Język rosyjski (nieobowiązkowy)
  • Język angielski (podstawowy)
  • Język niemiecki (kontynuacja)
 • Przedmioty rozszerzone:
  • Matematyka
  • Fizyka
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Fizyka
   • Język obcy nowożytny
Język rosyjski (nieobowiązkowy) Język hiszpański (nieobowiązkowy) Język francuski (nieobowiązkowy) Język niemiecki (podstawowy, kontynuacja) Język angielski (kontynuacja, podstawowy) /3 lata klasa biomedyczna
 • Języki obce:
  • Język angielski (kontynuacja)
  • Język niemiecki (podstawowy)
  • Język francuski (nieobowiązkowy)
  • Język hiszpański (nieobowiązkowy)
  • Język rosyjski (nieobowiązkowy)
  • Język angielski (podstawowy)
  • Język niemiecki (kontynuacja)
 • Przedmioty rozszerzone:
  • Biologia
  • Chemia
  • Fizyka
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Biologia
   • Chemia
   • Język obcy nowożytny
Język rosyjski (nieobowiązkowy) Język hiszpański (nieobowiązkowy) Język francuski (nieobowiązkowy) Język niemiecki (podstawowy, kontynuacja) Język angielski (kontynuacja, podstawowy) /3 lata klasa humanistyczna
 • Języki obce:
  • Język angielski (kontynuacja)
  • Język niemiecki (podstawowy)
  • Język francuski (nieobowiązkowy)
  • Język hiszpański (nieobowiązkowy)
  • Język rosyjski (nieobowiązkowy)
  • Język angielski (podstawowy)
  • Język niemiecki (kontynuacja)
 • Przedmioty rozszerzone:
  • Historia
  • Język angielski
  • Język niemiecki
  • Wiedza o społeczeństwie
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Historia
   • Język obcy nowożytny
Język rosyjski (nieobowiązkowy) Język hiszpański (nieobowiązkowy) Język francuski (nieobowiązkowy) Język niemiecki (podstawowy, kontynuacja) Język angielski (kontynuacja, podstawowy) /3 lata klasa językowa
 • Języki obce:
  • Język angielski (kontynuacja)
  • Język niemiecki (podstawowy)
  • Język francuski (nieobowiązkowy)
  • Język hiszpański (nieobowiązkowy)
  • Język rosyjski (nieobowiązkowy)
  • Język angielski (podstawowy)
  • Język niemiecki (kontynuacja)
 • Przedmioty rozszerzone:
  • Język angielski
  • Język niemiecki
  • Język hiszpański
  • Język francuski
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Język obcy nowożytny
   • Historia
Język rosyjski (nieobowiązkowy) Język francuski (nieobowiązkowy) Język hiszpański (nieobowiązkowy) Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język angielski (kontynuacja, podstawowy) /3 lata klasa sportowa (piłka nożna i piłka ręczna)
 • Języki obce:
  • Język angielski (kontynuacja)
  • Język angielski (podstawowy)
  • Język niemiecki (kontynuacja)
  • Język niemiecki (podstawowy)
  • Język hiszpański (nieobowiązkowy)
  • Język francuski (nieobowiązkowy)
  • Język rosyjski (nieobowiązkowy)
 • Przedmioty rozszerzone:
  • Biologia
  • Geografia
  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Język obcy nowożytny
   • Biologia
   • Geografia
Język rosyjski (nieobowiązkowy) Język hiszpański (nieobowiązkowy) Język francuski (nieobowiązkowy) Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język angielski (kontynuacja, podstawowy) /3 lata klasa sportowa (koszykarsko- siatkarska)
 • Języki obce:
  • Język angielski (kontynuacja)
  • Język angielski (podstawowy)
  • Język niemiecki (kontynuacja)
  • Język niemiecki (podstawowy)
  • Język francuski (nieobowiązkowy)
  • Język hiszpański (nieobowiązkowy)
  • Język rosyjski (nieobowiązkowy)
 • Przedmioty rozszerzone:
  • Biologia
  • Geografia
  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Język obcy nowożytny
   • Biologia
   • Geografia
Język rosyjski (nieobowiązkowy) Język hiszpański (nieobowiązkowy) Język francuski (nieobowiązkowy) Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język angielski (kontynuacja, podstawowy) /3 lata klasa sportowa (sporty indywidualne- akrobatyka, pływanie, lekka atletyka, pięciobój nowoczesny i inne)
 • Języki obce:
  • Język angielski (kontynuacja)
  • Język angielski (podstawowy)
  • Język niemiecki (kontynuacja)
  • Język niemiecki (podstawowy)
  • Język francuski (nieobowiązkowy)
  • Język hiszpański (nieobowiązkowy)
  • Język rosyjski (nieobowiązkowy)
 • Przedmioty rozszerzone:
  • Biologia
  • Geografia
  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Język obcy nowożytny
   • Biologia
   • Geografia
Powrót