logo nabor zielonagora
informator
Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku
Adres ul. Zielonogórska 43b, 66-016 Czerwieńsk
Telefon 068 327-81-27
Fax 068 327-81-27
E-mail sekretariat@lo-czerwiensk.pl
Strona WWW http://www.lo-czerwiensk.pl
Opis Liceum ogólnokształcące im.gen.Stefana Roweckiego "Grota" w Czerwieńsku jest szkołą o trzyletnim okresie nauczania realizującą podstawę
programową w zakresie przedmiotów ogólnokształcących realizowanych w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Do szkolnego planu nauczania
włączone zostały również przedmioty specjalistyczne: edukacja wojskowa, policyjna i pożarnicza

Jesteśmy szkołą z długoletnimi tradycjami w kształceniu młodzieży w zakresie przygotowania do pracy w służbach mundurowych. Naszą
specjalnością jest wojsko, straż pożarna i policja. Edukacje w tych trzech kierunkach realizujemy przy współpracy z naszymi stałymi partnerami;
- 4. Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym w Czerwieńsku,
- Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze,
- Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze.

OD 01.09.2018 r. NOWA SIEDZIBA SZKOŁY - CZERWIEŃSK, ul. ZIELONOGÓRSKA 43B

Na rok szkolny 2018/2019 prowadzimy nabór do następujących oddziałów o innowacyjnym charakterze:

* do klasy wojskowej, której program nauczania wzbogacony jest o przedmioty z zakresu kształcenia wojskowego - edukacja wojskowa,
* do klasy policyjnej, której program nauczania wzbogacony jest o przedmioty z zakresu kształcenia policyjnego - edukacja policyjno-prawna,
* do klasy pożarniczej , której program nauczania wzbogacony jest o przedmioty z zakresu kształcenia pożarniczego - edukacja pożarnicza.


Absolwenci liceum otrzymują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu maturalnego - świadectwo maturalne, a także certyfikat
potwierdzający odbycie specjalistycznego szkolenia.Mogą podjąć dalsze kształcenie w szkołach wyższych cywilnych lub mundurowych oraz
szkołach policealnych.
Dodatkowe informacje Nie zdefiniowano odnośników.
Dojazd Dogodny dojazd autobusami PKS oraz PKP
Historia szkoły Rada Powiatu Zielonogórskiego podjęła decyzję o powołaniu z dniem 01 września 2000r. Liceum Ogólnokształcącego z klasą o profilu
przysposobienie wojskowe, wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu młodzieży obronnością kraju i fascynacją nowymi strukturami
wojskowymi. Usytuowanie w Czerwieńsku Jednostki Wojskowej 1517, funkcjonującej w strukturach Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego
(NATO), stwarzało znakomite warunki przygotowania zawodowego przyszłych absolwentów i jednocześnie kandydatów do wyższych szkół dla
służb mundurowych. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie młodzieży pracą w służbach mundurowych od 2012 roku utworzyliśmy dwie
dodatkowe klasy mundurowe,; - policyjną oraz pożarniczą.

Od 01.01.2018r. organem prowadzącym szkołę jest Gmina Czerwieńsk.
Koła zainteresowań Koła Sportowe; - piłka ręczna i koszykowa, Szkolne Koło Wojskowe, Koło Odpowiedzialnego Obywatela, Koło Szkolnych Profilaktyków, PCK, Gazetka-
rady nie bez parady
Kontakty zagraniczne
Osiągnięcia szkoły Pierwsze i drugie miejsce w województwie w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego "Sprachdoktor". Czołowe miejsca w
zawodach sportowych w lekkiej atletyce, unihokeju, piłce ręcznej, piłce koszykowej, piłce nożnej dziewcząt i chłopców w ramach Lubuskiej Olimpiady
Młodzieży.
Szkoła posiada certyfikaty: Szkoły Demokracji, Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń,
Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót