logo nabor zielonagora
informator
Branżowa Szkoła I Stopnia
Adres ul. Botaniczna 77, 65-392 Zielona Góra
Telefon 68 323 88 04
Fax 68 323 88 01
E-mail zszpbo@zg.home.pl
Strona WWW http://zszpbo.zgora.pl
Opis Uczniowie branżowej szkoły I stopnia w trakcie nauki zdobywają kwalifikacje wymagane dla danego zawodu. Po potwierdzeniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Szkoła zapewnia miejsce praktyk współpracując z wieloma firmami na terenie Zielonej Góry i okolic m. in. PBO Sp. z o.o., "Gobi Transport" Sp. z o.o.S.K.A. "LUMEL" S.A. , MZK Zielona Góra i około dwudziestoma zakładami mechaniki pojazdowej.Uczniowie są jednocześnie pracownikami młodocianymi i u pracodawców, z którymi mają podpisane umowy w celu nauki zawodu otrzymują wynagrodzenie. Szkoła oferuje bezpłatny dostęp do dziennika elektronicznego LIBRUS.
Absolwenci będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia i mają możliwość złożenia egzaminu maturalnego. Mogą również zdobywać dodatkowe kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Dodatkowe informacje Strona szkoły
Kronika multimedialna
Dojazd Dojazd autobusem MZK linii 0, 27, 44, 80.
Historia szkoły Jesteśmy szkołą publiczną prowadzoną przez osobę prawną. Szkoła powstała w 1963 roku jako szkoła przyzakładowa. Kształcimy młodzież w zawodach budowlanych, mechanicznych, i dorosłych pracowników uzupełniających wykształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Reforma szkolnictwa i zapotrzebowanie społeczne spowodowały ewaluację programu rozwoju szkoły zgodnie z misją „Od gimnazjum do pełnych kwalifikacji zawodowych”. Obecnie w branżowej szkole I stopniaj proponujemy kształcenie w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych; kierowca mechanik; monter konstrukcji budowlanych, betoniarz-zbrojarz; monter sieci i instalacji sanitarnych; dekarz, cieśla, sprzedawca, stolarz a także w klasie patronackiej firmy "Lumel" - ślusarz, operator obrabiarek skrawających, operator maszyn i urządzeń odlewniczych. Mamy bardzo dobrą bazę dydaktyczną. Dysponujemy trzema pracowniami informatycznymi, pracownią multimedialną, laboratorium językowym (do nauki języka obcego) i wieloma gabinetami wyposażonymi w pomoce naukowe do nauki przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Uczniowie mogą korzystać z sali gimnastycznej, siłowni, boiska do piłki nożnej i do tenisa. Od kilku lat w strukturach szkoły działa Centrum Kształcenia Praktycznego. Posiadamy upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do prowadzenia egzaminów zewnętrznych w naszym Ośrodku. Dobre przygotowanie zawodowe to credo naszej szkoły. Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w różnych zakładach pracy. Tak zorganizowany proces kształcenia umożliwia uczniom dobre opanowanie umiejętności praktycznych. Uczniowie w ramach tych zajęć bezpośrednio uczestniczą w procesie zarządzania i wytwarzania, zapoznając się z nowościami technicznymi i technologicznymi. Uczniowie, od pracodawców, z którymi mają zawarte umowy, otrzymują wynagrodzenie za praktyczną naukę zawodu. Cały cykl szkolenia kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i uzyskanie dyplomu kwalifikacyjnego. Na przestrzeni wielu lat uczniowie nasi zajmowali czołowe miejsca w Polsce w Turnieju Budowlanym „Złota Kielnia”. Absolwenci naszej szkoły są chętnie przyjmowani do pracy, ponieważ ich umiejętności praktyczne są na wysokim poziomie. Młodzieży, która rozpocznie u nas naukę zapewniamy miejsce w internacie. Internat dysponuje świetlicą, cichymi pokojami do nauki, salą telewizyjną, stołówkę. Mieszkańcy internatu mają w pokojach dostęp do internetu.
Koła zainteresowań koła przedmiotowe, sportowe, szkolna galeria artystyczna "Pakamera"
zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
Kontakty zagraniczne Bautechnik II Berlin
Osiągnięcia szkoły - nagroda za najlepszą wystawę w X konkursie galerii szkolnych organizowanym przez Zielonogórski Ośrodek Kultury za działalność szkolnej Galerii "Pakamera"- 2013, 2015 r.
- wysokie lokaty uczniów w konkursach zawodowych "Złota Kielnia" i "Magiczna Kielnia"
- coroczny festiwal "Pomocna Dłoń"
- Wystawa "Centrum Nauki Kopernik"
- Koncerty "Charytatywka"
- monitorowanie zanieczyszczeń rzeki "Pustelnik" - projekt "Zaadoptuj rzekę"
- wyróżnienie Marszałka Województwa w kategorii artystycznej (2014), stypendium Prezydenta Miasta
Zielona Góra twórcze i artystyczne w dziedzinie muzyki (2013) oraz stypendia za wyniki w nauce
- I miejsce w skoku w dal - Mistrzostwa Miasta w Lekkoatletyce - 2013
- I miejsce w Mistrzostwach Ziem Zachodnich w Kickboxingu Juniorów - 2013
- I miejsce w indywidualnych Biegach Przełajowych - 2013
- I miejsce w biegu na 800 m w Mistrzostwach Miasta w Lekkoatletyce - 2013, 2014
- II miejsce w Mistrzostwach Uczniów Strongmenów - 2013, 2014
- II miejsce na 110 m przez płotki w Mistrzostwach Miasta w Lekkoatletyce - 2014.
Coroczne rozgrywki sportowe szkół gimnazjalnych o Puchar Dyrektora.
Aby przeczytać o osiągnięciach szkoły zapraszamy na naszą stronę
www.zszpbo.zgora.pl
Aby przeczytać o osiągnięciach szkoły zapraszamy na naszą stronę
www.zszpbo.zgora.pl
Oddziały
Język rosyjski (podstawowy, kontynuacja) Język niemiecki (podstawowy, kontynuacja) Język angielski (podstawowy, kontynuacja) /3 lata monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Języki obce:
  • Język angielski (podstawowy)
  • Język angielski (kontynuacja)
  • Język niemiecki (podstawowy)
  • Język niemiecki (kontynuacja)
  • Język rosyjski (podstawowy)
  • Język rosyjski (kontynuacja)
 • Zawody:
  • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Informatyka
   • Język obcy nowożytny
Język rosyjski (podstawowy, kontynuacja) Język niemiecki (podstawowy, kontynuacja) Język angielski (podstawowy, kontynuacja) /3 lata murarz-tynkarz
 • Języki obce:
  • Język angielski (podstawowy)
  • Język angielski (kontynuacja)
  • Język niemiecki (podstawowy)
  • Język niemiecki (kontynuacja)
  • Język rosyjski (podstawowy)
  • Język rosyjski (kontynuacja)
 • Zawody:
  • Murarz-tynkarz
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Informatyka
   • Język obcy nowożytny
Język rosyjski (podstawowy, kontynuacja) Język niemiecki (podstawowy, kontynuacja) Język angielski (podstawowy, kontynuacja) /3 lata monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Języki obce:
  • Język angielski (podstawowy)
  • Język angielski (kontynuacja)
  • Język niemiecki (podstawowy)
  • Język niemiecki (kontynuacja)
  • Język rosyjski (podstawowy)
  • Język rosyjski (kontynuacja)
 • Zawody:
  • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Informatyka
   • Język obcy nowożytny
Język rosyjski (podstawowy, kontynuacja) Język niemiecki (podstawowy, kontynuacja) Język angielski (podstawowy, kontynuacja) /3 lata mechanik pojazdów samochodowych
 • Języki obce:
  • Język angielski (podstawowy)
  • Język angielski (kontynuacja)
  • Język niemiecki (podstawowy)
  • Język niemiecki (kontynuacja)
  • Język rosyjski (podstawowy)
  • Język rosyjski (kontynuacja)
 • Zawody:
  • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Informatyka
   • Język obcy nowożytny
Język rosyjski (podstawowy, kontynuacja) Język niemiecki (podstawowy, kontynuacja) Język angielski (podstawowy, kontynuacja) /3 lata kierowca mechanik
 • Języki obce:
  • Język angielski (podstawowy)
  • Język angielski (kontynuacja)
  • Język niemiecki (podstawowy)
  • Język niemiecki (kontynuacja)
  • Język rosyjski (podstawowy)
  • Język rosyjski (kontynuacja)
 • Zawody:
  • Kierowca mechanik
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Informatyka
   • Język obcy nowożytny
Język rosyjski (podstawowy, kontynuacja) Język niemiecki (podstawowy, kontynuacja) Język angielski (podstawowy, kontynuacja) /3 lata 2a monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Języki obce:
  • Język angielski (podstawowy)
  • Język angielski (kontynuacja)
  • Język niemiecki (podstawowy)
  • Język niemiecki (kontynuacja)
  • Język rosyjski (podstawowy)
  • Język rosyjski (kontynuacja)
 • Zawody:
  • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Informatyka
   • Język obcy nowożytny
Język rosyjski (podstawowy, kontynuacja) Język niemiecki (podstawowy, kontynuacja) Język angielski (podstawowy, kontynuacja) /3 lata operator obrabiarek skrawających
 • Języki obce:
  • Język angielski (podstawowy)
  • Język angielski (kontynuacja)
  • Język niemiecki (podstawowy)
  • Język niemiecki (kontynuacja)
  • Język rosyjski (podstawowy)
  • Język rosyjski (kontynuacja)
 • Zawody:
  • Operator obrabiarek skrawających
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Informatyka
   • Język obcy nowożytny
Język rosyjski (podstawowy, kontynuacja) Język niemiecki (podstawowy, kontynuacja) Język angielski (podstawowy, kontynuacja) /3 lata operator maszyn i urządzeń odlewniczych
 • Języki obce:
  • Język angielski (podstawowy)
  • Język angielski (kontynuacja)
  • Język niemiecki (podstawowy)
  • Język niemiecki (kontynuacja)
  • Język rosyjski (podstawowy)
  • Język rosyjski (kontynuacja)
 • Zawody:
  • Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Język obcy nowożytny
   • Informatyka
Język rosyjski (podstawowy, kontynuacja) Język niemiecki (podstawowy, kontynuacja) Język angielski (podstawowy, kontynuacja) /3 lata ślusarz
 • Języki obce:
  • Język angielski (podstawowy)
  • Język angielski (kontynuacja)
  • Język niemiecki (podstawowy)
  • Język niemiecki (kontynuacja)
  • Język rosyjski (podstawowy)
  • Język rosyjski (kontynuacja)
 • Zawody:
  • Ślusarz
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Język obcy nowożytny
   • Informatyka
Język rosyjski (podstawowy, kontynuacja) Język niemiecki (podstawowy, kontynuacja) Język angielski (podstawowy, kontynuacja) /3 lata sprzedawca
 • Języki obce:
  • Język angielski (podstawowy)
  • Język angielski (kontynuacja)
  • Język niemiecki (podstawowy)
  • Język niemiecki (kontynuacja)
  • Język rosyjski (podstawowy)
  • Język rosyjski (kontynuacja)
 • Zawody:
  • Sprzedawca
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Język obcy nowożytny
   • Informatyka
/3 lata 3 b monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • Języki obce:
 • Zawody:
  • Monter sieci, instalacji i urzadzeń sanitarnych
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
/3 lata 3a monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Języki obce:
 • Zawody:
  • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
/3 lata 3b mechanik pojazdów samochodowych
 • Języki obce:
 • Zawody:
  • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
/3 lata 3b kierowca mechanik
 • Języki obce:
 • Zawody:
  • Kierowca mechanik
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
/3 lata 3 b betoniarz-zbrojarz
 • Języki obce:
 • Zawody:
  • Betoniarz-zbrojarz
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
/3 lata 3 b operator obrabiarek skrawających
 • Języki obce:
 • Zawody:
  • Operator obrabiarek skrawających
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
/3 lata 3 b ślusarz
 • Języki obce:
 • Zawody:
  • Ślusarz
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
/3 lata 3 b murarz-tynkarz
 • Języki obce:
 • Zawody:
  • Murarz-tynkarz
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
/3 lata 2 b kierowca mechanik
 • Języki obce:
 • Zawody:
  • Kierowca mechanik
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
/3 lata 2 b mechanik pojazdów samochodowych
 • Języki obce:
 • Zawody:
  • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
/3 lata 2 b operator obrabiarek skrawających
 • Języki obce:
 • Zawody:
  • Operator obrabiarek skrawających
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
/3 lata 2 b monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Języki obce:
 • Zawody:
  • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
Powrót