logo nabor zielonagora
informator
Adres ul. Botaniczna 77, 65-392 Zielona Góra
Telefon 68 323 88 04
Fax 68 323 88 01
E-mail zszpbo@zg.home.pl
Strona WWW http://www.zszpbo.zgora.pl
Opis Uczniowie czteroletniego technikum w trakcie nauki zdobywają kwalifikacje wymagane dla danego zawodu. Po potwierdzeniu wszystkich wymaganych kwalifikacji uzyskują dyplom technika a także mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.
Uczniowie mogą zdobywać dodatkowo nowe kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Oferta kursów znajduje się na naszej stronie internetowej.
Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Zielonogórskich (zajęcia laboratoryjne dla uczniów w zawodzie technik ochrony środowiska) oraz z Autorską Pracownią Ceramiki (technik renowacji elementów architektury) oraz z innymi zakładami, w których uczniowie odbywają praktykę zawodową.
Bezpłatny dostęp do dziennika elektronicznego LIBRUS.
Dodatkowe informacje Strona szkoły
Kronika multimedialna
Dojazd Dojazd autobusem MZK linii nr 0, 27, 44, 80.
Historia szkoły Jesteśmy szkołą publiczną prowadzoną przez osobę prawną. Szkoła powstała w 1963 roku jako szkoła przyzakładowa. Kształcimy młodzież oraz dorosłych.Reforma szkolnictwa i zapotrzebowanie społeczne spowodowały ewaluację programu rozwoju szkoły zgodnie z misją „Od gimnazjum do pełnych kwalifikacji zawodowych”. Obecnie w technikum proponujemy kształcenie w zawodach: technik budownictwa, technik renowacji elementów architektury, technik ochrony środowiska, technik handlowiec, technik inżynierii sanitarnej.Mamy bardzo dobrą bazę dydaktyczną. Technikum dysponuje własną pracownią komputerową i salą multimedialną, oprócz tego w szkole funkcjonują trzy pracownie informatyczne, jedna pracownia multimedialna, laboratorium językowym (do nauki języka obcego) i wiele gabinetów wyposażonych w pomoce naukowe do nauki przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Uczniowie mogą korzystać z sali gimnastycznej, siłowni, boiska do piłki nożnej i do tenisa. Mając na uwadze powszechność kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą od ubiegłego roku szkolnego uruchomiliśmy w strukturach szkoły Centrum Kształcenia Praktycznego. Od trzech lat posiadamy upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do prowadzenia egzaminów zewnętrznych w naszym Ośrodku. Dobre przygotowanie zawodowe to credo naszej szkoły. Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w różnych zakładach pracy oraz w szkolnym Centrum Kształcenia Praktycznego. Tak zorganizowany proces kształcenia umożliwia uczniom dobre opanowanie umiejętności praktycznych. Uczniowie w ramach tych zajęć bezpośrednio uczestniczą w procesie zarządzania i wytwarzania, zapoznając się z nowościami technicznymi i technologicznymi.
Absolwenci naszej szkoły są chętnie przyjmowani do pracy, ponieważ ich umiejętności praktyczne są na wysokim poziomie. Młodzieży, która rozpocznie u nas naukę zapewniamy miejsce w internacie. Internat dysponuje świetlicą, cichymi pokojami do nauki, salą telewizyjną, stołówkę. Mieszkańcy internatu mają w pokojach dostęp do internetu.
Koła zainteresowań przedmiotowe, koła sportowe, koło PCK, kabaret, szkolna galeria artystyczna "Pakamera"
zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz
maturalnego,
Kontakty zagraniczne Berliner Landesinstitut für Schule und Medien
Osiągnięcia szkoły - nagroda za najlepszą wystawę w X konkursie galerii szkolnych organizowanych przez Zielonogórski Ośrodek Kultury - "Pakamera"- 2013, 2015 r.
- wysokie lokaty uczniów w konkursach zawodowych "Złota Kielnia" i "Magiczna Kielnia"
- coroczny festiwal "Pomocna Dłoń"
- Wystawa "Centrum Nauki Kopernik"
- Koncerty "Charytatywka"
- monitorowanie zanieczyszczeń rzeki "Pustelnik" - projekt "Zaadoptuj rzekę"
- wyróżnienie Marszałka Województwa w kategorii artystycznej (2014), stypendium Prezydenta Miasta
Zielona Góra twórcze i artystyczne w dziedzinie muzyki (2013) oraz stypendia za wyniki w nauce
- I miejsce w skoku w dal - Mistrzostwa Miasta w Lekkoatletyce - 2013
- I miejsce w Mistrzostwach Ziem Zachodnich w Kickboxingu Juniorów - 2013
- I miejsce w indywidualnych Biegach Przełajowych - 2013
- I miejsce w biegu na 800 m w Mistrzostwach Miasta w Lekkoatletyce - 2013, 2014
- II miejsce w Mistrzostwach Uczniów Strongmenów - 2013, 2014
- II miejsce na 110 m przez płotki w Mistrzostwach Miasta w Lekkoatletyce - 2014.
Coroczne rozgrywki sportowe szkół gimnazjalnych o Puchar Dyrektora.
Coroczny turniej "międzyinternacki" w piłkę siatkową chłopców i dziewcząt
Aby przeczytać o osiągnięciach szkoły zapraszamy na naszą stronę internetową
www.zszpbo.zgora.pl
Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót