logo nabor zielonagora
informator
Adres ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra
Telefon 068 451 38 88 (80)
Fax 068 451 38 90
E-mail zgzsipkz@wp.pl
Strona WWW http://zsipkz.zgora.pl
Opis Kształcenie we wszystkich zawodach dla których istnieje możliwość realizacji praktyki. Praktyka odbywa się bezpośrednio w zakładach produkcyjnych i usługowych. Uczeń otrzymuje wynagrodzenie.
Dla zamiejscowych uczniów zapewniamy internat.
Posiadamy bogatą bazę dydaktyczna, nowoczesne pracownie.
Lokalizacja zapewnia optymalne warunki bezpieczeństwa jest bezpośrednie połączenia z PKS i PKP .
Szkoła współpracuje ze szkołami Seelow Eberswalde, Cottbus i Guben. Tradycją szkoły jest coroczny pokaz zawodoznawczy. Szkoła realizuje programy nauczania w nowoczesnych pracowniach specjalistycznych wyposażonych w sprzęt komputerowy pracujący w sieci internetowej. Zajęcia lekcyjne prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczna wykorzystującą nowoczesny sprzęt audiowizualny.
Absolwent oddziału przygotowany jest do pracy w zakładzie otwartym, cateringu, samozatrudnienia oraz dalszego kształcenia, a także potrafi zarządzać firmą .
W roku szkolnym 2010/2011 ZSiPKZ:
- jako jeden z pierwszych w Polsce wdrożył i stosuje System Zarządzania Jakością ISO 29990:2010 w zakresie kształcenia zawodowego;
- jako jedyny w województwie lubuskim został laureatem konkursu Szkoła Obywateli im.Anny Radziwiłł, który promował kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży oraz tworzył tradycje szkoły w oparciu o wartości patriotyczne.
Szkoła w ostatnich latach zrealizowała następujące projekty finansowane prze Unię Europejską:
• PHARE CBC PL 2002/000-606 Promocja umiejętności młodzieży polskiej i niemieckiej
• PHARE CBC PL 2002/000-606 Pokaz umiejętności zawodowych młodzieży polskiej i niemieckiej w Zielonej Górze.PHARE 2001
• „ Rozwój Zasobów Ludzkich – Promocja Zatrudnienia i RZL” – Województwo Lubuskie – Polska PL
O1.06.09.01-02-04. podprojekt 4 ,, Reorientacja Szkolnictwa Zawodowego ‘’ Plan modernizacji oferty edukacyjnej Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze
• PHARE 2003 PL 2003/005-708 ,, Promocja umiejętności i wymiana doświadczeń w zakresie fryzjerstwa i gastronomii ‘’
• SOCRATES COMENIUS 1 Projekt Językowy Comeniusa Akcja 1 Europen Beauty – Kto jest najpiękniejszy
• EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zawody Związane z Winiarstwem Szansą dla Ziemi Lubuskiej
• Leonardo da Vinci – wspólnotowy program działań w zakresie kształcenia zawodowego
- Projekt "Kulinarny świat bez granic" realizowany w ramach "Europejskiej Współpracy Terytorialnej".
Szkoła systematycznie dostosowuje kierunki kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy dlatego są wdrażane nowe kierunki nauczania. Nauczyciele opracowują innowacje pedagogiczne:„ Winiarstwo, barmaństwo, sommelierstwo w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego „- wpisana do Rejestru innowacji pedagogicznych zgłoszonych do realizacji w roku szkolnym 2009/2010 pod numerem : KO.III.IP.SPG-21/2009.
,,Nowe kierunki szkół policealnych-modernizacja systemu kształcenia ustawicznego na potrzeby lubuskiego rynku pracy" nr projektu: WND-POKL.09.03.00-08-004/10 w ramach Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego.
Dodatkowe informacje Adres internetowy szkoły
Dojazd Dojazd autobus linii: 0 24 27 44 80
Historia szkoły 1968 r. - Pierwszego września powołano Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego. Stanowisko dyrektora objął mgr Jan Czerpiński. Początkowo szkoła mieściła się w pomieszczeniach Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Zielonej Górze.

1970 r. - W styczniu tego roku oddany został dla potrzeb ośrodka nowo wyremontowany budynek, w którym urządzono dwie sale wykładowe, świetlicę, sekretariat oraz internat na 60 miejsc. W czerwcu przekazano do dyspozycji ośrodka drugi budynek.

1972 r. - Powołano przy WODZ Zasadniczą Szkołę Zawodową, oddając dla jej potrzeb trzeci, a w 1975 r. czwarty budynek z przeznaczeniem na sale dydaktyczne. Od początku swego istnienia Ośrodek prowadził różnorodne formy dokształcania zawodowego.

Do roku 1987 r. dokształcanie prowadzone było również w filiach mieszczących się na terenie woj. zielonogórskiego (Nowa Sól, Żary, Szprotawa, Świebodzin, Żagań).

Po roku 1987 r. filie stały się samodzielnymi placówkami, których pracę koordynuje WODZ. W piątą rocznicę istnienia szkoły Komitet Rodzicielski przekazał placówce sztandar.

1978 r. - Dla uczczenia X- lecia nadano ośrodkowi imię Ludwika Kasprzaka- rzemieślnika z Dąbrówki Wlkp., bojownika o polskość Ziemi Lubuskiej. W ciągu 33 lat Ośrodek przeszkolił w różnych formach ponad 36 tys. uczniów.

1981 r. - Pierwszego września obowiązki dyrektora przejął mgr Lech Walkowiak.

1985 r. - Pierwszego lutego dyrektorem WODZ zostaje mgr inż. Leszek Jastrubczak.

2000 r. - Dnia 31 sierpnia decyzją Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze zlikwidowano klasy turnusowe WODZ.

2002 r. - Pierwszego września powiększyła się baza szkoły o dwa budynki dydaktyczne E i F.

2014 r. - 19 grudnia obowiązki dyrektora przejęła mgr Grażyna Hoszowska-Wojtkiewicz.

2015 r. - Pierwszego września dyrektorem ZSiPKZ zostaje mgr Bożena Bogucka
Koła zainteresowań Szkolny Klub Sportowy,
koło informatyczne,
Klub Europejczyka,
koło gastronomiczne,
klub kabaretowy.
Kontakty zagraniczne Szkoła współpracuje ze szkołami Seelow, Eberswalde, Cottbus i Guben.
Osiągnięcia szkoły Wyróżnienia na Targach Edukacyjnych w kategorii aranżacja stoiska i produkt targów;
Udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej;
Udział w finale Olimpiady Młodych Barmanów;
wysoka zdawalność egzaminów zawodowych udana realizacja projektów unijnych Winiarstwo i gastronomia w Zielonej Górze -Tradycja i nowoczesność, Dobre praktyki w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze (Przygotowanie i obróbka materiału do publikacji; przygotowanie i obróbka zdjęć i filmów);
- szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ;
- doskonale wyposażone pracownie: fryzjerska, gastronomiczna, kosmetyczna, obróbki zdjęć i filmów, graficzna, winiarska, chemiczna i inne;
- realizacja praktyk we współpracy z najlepszymi pracodawcami: Hotel Ruben, hotel Amadeus, Vitalya Spa, Palmiarnia i inni;
- organizowanie corocznych imprez i konkursów: Festiwal smaków, wieczory kabaretowe, pokazy zawodoznawcze, konkursy i pokazy fryzjerskie, mistrzostwa w makijażu, Mistrzostwa Miasta Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych „Strong Man” (corocznie od 2004r.) ; Międzygimnazjalny Turniej Matematyczny MAT-TUR (organizowany corocznie od 2009r.); Zielonogórskie Mistrzostwa w Makijażu Artystycznym. (corocznie od 2005r.) ; Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego „Odkryjmy tajemnice Wszechświata” pod patronatem Uniwersytetu Zielonogórskiego , Dzień z Podravką i wiele innych;
- udział w imprezach organizowanych przez Miasto Zielona Góra
- warsztaty dla uczniów uzdolnionych zawodowo
- możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne, wymiana międzynarodowa
Wyróżnienie od Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, laureat konkursu Szkoła Obywateli.
Certyfikat Wiarygodna Szkoła,
Certyfikat Szkoła bez Nienawiści,
I, III miejsce w Wojewódzkim konkursie „ Widzisz, Nie zgadzaj się ,Reaguj”
III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim
Szczególne Wyróżnienie Jury w VI Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym
Główna nagroda w konkursie na logo Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
I, II, III miejsce na logo Rewitalizacji Starówki Zielonej Góry
wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Szeroki Kadr"
III miejsce w VII Wojewódzkim konkursie astronomicznym "Odkryjmy tajemnice Wszechświata" praca pt:"Badanie aktywności Słońca"
brązowy medal w Ponadgimnazjalnej Lidze Piłki Siatkowej

Wyniki egzaminów zewnętrznych:
Technik usług fryzjerskich 95%
Technik usług kosmetycznych 100%
Technik cyfrowych procesów graficznych 100%
Cukiernik 100 %
Elektryk 100%
Stolarz 100%
Fryzjer 99%

Nasi uczniowie odbywają dodatkowe praktyki zawodowe w ramach kształcenia zawodowego w Hiszpanii, Berlinie i na Sycylii.Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót