logo nabor zielonagora
informator
Adres ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra
Telefon 068 451 38 88 (80)
Fax 068 451 38 90
E-mail zgzsipkz@wp.pl
Strona WWW http://zsipkz.zgora.pl
Opis Szkoła kształci w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik technologii żywności, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów, technik procesów drukowania, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik przemysłu mody, technik agrobiznesu z innowacją pedagogiczną eko-żywność i winiarstwo. Absolwenci technikum będą poszukiwanymi fachowcami na rynku pracy zjednoczonej Europy. Po ukończeniu szkoły powinni znaleźć pracę w Polsce i innych krajach europejskich.
Dużym atutem powstającej szkoły jest możliwość kształcenie praktycznego w doskonale wyposażonych pracowniach: gastronomicznej, fryzjerskiej, kosmetycznej i introligatorskiej spełniających najwyższe standardy europejskie. Ponadto nad kształceniem czuwać będzie kreatywny, młody i przyjazny uczniom zespół pedagogiczny stosujący w swojej pracy innowacyjne metody nauczania.
Technikum rozwijać będzie prowadzoną już od kilku lat przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego szeroką współpracę ze szkołami Seelow, Eberswalde, Cottbus i Guben.
Uczniowie powstającego technikum będą mogli aktywnie uczestniczyć w międzynarodowych targach edukacyjnych, konkursach, pokazach umiejętności zawodowych. Wymiana doświadczenia z kolegami z innych krajów europejskich będzie realizowana w ramach projektu "Promocja umiejętności i wymiana doświadczeń w zakresie gastronomii".
W roku szkolnym 2010/2011 ZSiPKZ:
- jako jeden z pierwszych w Polsce wdrożył i stosuje System Zarządzania Jakością ISO 29990:2010 w zakresie kształcenia zawodowego;
- jako jedyny w województwie lubuskim został laureatem konkursu Szkoła Obywateli im. Anny Radziwiłł, który promował kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży oraz tworzył tradycję szkoły w oparciu o wartości patriotyczne.
Szkoła w ostatnich latach zrealizowała następujące projekty finansowane prze Unię Europejską:
• PHARE CBC PL 2002/000-606 Promocja umiejętności młodzieży polskiej i niemieckiej
• PHARE CBC PL 2002/000-606 Pokaz umiejętności zawodowych młodzieży polskiej i niemieckiej w Zielonej Górze.PHARE 2001
• „ Rozwój Zasobów Ludzkich – Promocja Zatrudnienia i RZL” – Województwo Lubuskie – Polska PL
O1.06.09.01-02-04. podprojekt 4 ,, Reorientacja Szkolnictwa Zawodowego ‘’ Plan modernizacji oferty edukacyjnej Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze
• PHARE 2003 PL 2003/005-708 ,, Promocja umiejętności i wymiana doświadczeń w zakresie fryzjerstwa i gastronomii ‘’
• SOCRATES COMENIUS 1 Projekt Językowy Comeniusa Akcja 1 Europen Beauty – Kto jest najpiękniejszy
• EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. -Zawody Związane z Winiarstwem Szansą dla Ziemi Lubuskiej
• Leonardo da Vinci – wspólnotowy program działań w zakresie kształcenia zawodowego
- Projekt "Kulinarny świat bez granic" realizowany w ramach "Europejskiej Współpracy Terytorialnej".
Szkoła systematycznie dostosowuje kierunki kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy dlatego są wdrażane nowe kierunki nauczania. Nauczyciele opracowują innowacje pedagogiczne:„ Winiarstwo, barmaństwo, sommelierstwo w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego „- wpisana do Rejestru innowacji pedagogicznych zgłoszonych do realizacji w roku szkolnym 2009/2010 pod numerem : KO.III.IP.SPG-21/2009
,,Nowe kierunki szkół policealnych-modernizacja systemu kształcenia ustawicznego na potrzeby lubuskiego rynku pracy" nr projektu: WND-POKL.09.03.00-08-004/10 w ramach Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego.
Dodatkowe informacje Adres internetowy szkoły
Dojazd Dojazd autobus linii: 0 24 27 44 80
Historia szkoły 1968 r. - Pierwszego września powołano Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego. Stanowisko dyrektora objął mgr Jan Czerpiński.Początkowo szkoła mieściła się w pomieszczeniach Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Zielonej Górze.

1970 r. - W styczniu tego roku oddany został dla potrzeb ośrodka nowo wyremontowany budynek, w którym urządzono dwie sale wykładowe, świetlicę, sekretariat oraz internat na 60 miejsc. W czerwcu przekazano do dyspozycji ośrodka drugi budynek.

1972 r. - Powołano przy WODZ Zasadniczą Szkołę Zawodową, oddając dla jej potrzeb trzeci, a w 1975 r. czwarty budynek z przeznaczeniem na sale dydaktyczne. Od początku swego istnienia Ośrodek prowadził różnorodne formy dokształcania zawodowego.

Do roku 1987 r. dokształcanie prowadzone było również w filiach mieszczących się na terenie woj. zielonogórskiego (Nowa Sól, Żary, Szprotawa, Świebodzin, Żagań).

Po roku 1987 r. filie stały się samodzielnymi placówkami, których pracę koordynuje WODZ. W piątą rocznicę istnienia szkoły Komitet Rodzicielski przekazał placówce sztandar.


1978 r. - Dla uczczenia X- lecia nadano ośrodkowi imię Ludwika Kasprzaka- rzemieślnika z Dąbrówki Wlkp., bojownika o polskość Ziemi Lubuskiej. W ciągu 33 lat Ośrodek przeszkolił w różnych formach ponad 36 tys. uczniów.

1981 r. - Pierwszego września obowiązki dyrektora przejął mgr Lech Walkowiak.

1985 r. - Pierwszego lutego dyrektorem WODZ zostaje mgr inż. Leszek Jastrubczak.

2000 r. - Dnia 31 sierpnia decyzją Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze zlikwidowano klasy turnusowe WODZ.

2002 r. - Pierwszego września powiększyła się baza szkoły o dwa budynki dydaktyczne E i F.

2014 r. - 19 grudnia obowiązki dyrektora przejęła mgr Grażyna Hoszowska-Wojtkiewicz.

2015 r. - Pierwszego września dyrektorem ZSiPKZ zostaje mgr Bożena Bogucka
Koła zainteresowań Szkolny Klub Sportowy,
koło informatyczne,
Klub Europejczyka,
koło gastronomiczne,
klub kabaretowy.

Kontakty zagraniczne Szkoła współpracuje ze szkołami Seelow, Eberswalde, Cottbus i Guben.
Osiągnięcia szkoły Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego wdrożył i stosuje system zarządzania jakością ISO 29990:2010 w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego. Szkoła jest organizatorem takich imprez jak:
- Turnieju Mistrzostwa Zawodowego Uczniów Szkół Zawodowych Województwa Lubuskiego dawniej Turniej Lubuskiego Trójmiasta, którego celem jest wyłonienie najlepszych uczniów w zawodach: kucharz, kelner, barman, fryzjer, kosmetyczka, spośród reprezentantów szkół z województwa lubuskiego.(corocznie od 2005r.) konkursy i pokazy fryzjersko-kosmetyczne oraz gastronomiczne z udziałem adeptów ww. zawodów z Polski i Niemiec.
- Międzygimnazjalny Turniej Matematyczny MAT-TUR (organizowany corocznie od 2009r.)
- Mistrzostwa Miasta Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych „Strong Man” (corocznie od 2004r.)
- warsztaty specjalistyczne, wieczory poetyckie i kabaretowe z udziałem naszych uczniów.
- udział w imprezach organizowanych przez Miasto Zielona Góra
- warsztaty dla uczniów uzdolnionych zawodowo
- możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne, wymiana międzynarodowa
Certyfikat Wiarygodna Szkoła,
Certyfikat Szkoła bez Nienawiści,
I, III miejsce w Wojewódzkim konkursie „ Widzisz, Nie zgadzaj się ,Reaguj”
III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim
Szczególne Wyróżnienie Jury w VI Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym
Główna nagroda w konkursie na logo Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
I, II, III miejsce na logo Rewitalizacji Starówki Zielonej Góry
wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Szeroki Kadr"
III miejsce w VII Wojewódzkim konkursie astronomicznym "Odkryjmy tajemnice Wszechświata" praca pt:"Badanie aktywności Słońca"
brązowy medal w Ponadgimnazjalnej Lidze Piłki Siatkowej


Wyniki egzaminów zewnętrznych:
Technik usług fryzjerskich 95%
Technik usług kosmetycznych 100%
Technik cyfrowych procesów graficznych 100%
Cukiernik 100 %
Elektryk 100%
Stolarz 100%
Fryzjer 99%

Nasi uczniowie odbywają dodatkowe praktyki zawodowe w ramach kształcenia zawodowego w Hiszpanii, Berlinie i na Sycylii.
Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót