logo nabor zielonagora
informator
I Liceum Ogólnokształcące
Adres ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
Telefon 68-4523131
Fax 68-4523132
E-mail liceum@jedynka.zgora.pl
Strona WWW http://www.jedynka.zgora.pl
Opis I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze od wielu lat jest najlepszą szkołą olimpijską w mieście i znajduje się w grupie najlepszych szkół w kraju. Od 1990 roku należy do ogólnopolskiego Towarzystwa Szkół Twórczych skupiającego jedynie 30 szkół w Polsce. Do TST mogą należeć szkoły, które osiągają wysokie wyniki nauczania, mają sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz wdrażają innowacje pedagogiczne. Absolwenci I LO wybierają renomowane uczelnie w kraju i za granicą.

Stwarzamy warunki umożliwiające każdemu uczniowi kształtowanie własnej ścieżki edukacyjnej niezależnie od klasy -- nauka przedmiotów rozszerzonych odbywa się w zespołach międzyklasowych, nauka języków obcych w systemie lektoratowym w zależności od stopnia zaawansowania.

Szkoła położona jest w najpiękniejszym parku Zielonej Góry na Wzgórzach Piastowskich.
Budynek I LO jest po całościowej termomodernizacji. Zakupujemy nowoczesny sprzęt dydaktyczny umożliwiający prowadzenie atrakcyjnych zajęć z młodzieżą (np. tablice interaktywne). Liceum posiada też nowe boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią.
Dodatkowe informacje strona szkoły
facebook
Dojazd Do szkoły można dojechać z każdej części miasta, a także z dworca PKP i PKS autobusami linii 8, 0 , 3, 9, 27,44, 14.
Historia szkoły I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego powstało z połączenia dwóch szkół licealnych znajdujących się na ulicy Szopena i ulicy Piastowskiej. W obecnym budynku mieści się od roku 1968.
Koła zainteresowań Szkoła uruchamia koła zainteresowań zgodnie z potrzebami uczniów. Prowadzimy liczne zajęcia sportowe.
Kontakty zagraniczne Współpraca z Niemcami , Francją.
Osiągnięcia szkoły Aby przeczytać o osiągnięciach szkoły zapraszamy na naszą stronę www.jedynka.zgora.pl.

Od początku istnienia Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowywanego przez redakcje „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” I LO zajmuje czołowe miejsca i jest sklasyfikowane wśród najlepszych szkół w mieście.
Od lat jesteśmy najlepszym publicznym liceum w województwie lubuskim, mamy największą liczbę laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych w województwie.
Posiadamy tytuł Najlepszej Szkoły Przedsiębiorczości 2012, certyfikat " Bezpiecznej Szkoły".
Od wielu lat osiągamy II miejsce w Zielonej Górze w ponadgimnazjalnych rozgrywkach sportowych.
Oddziały
Język francuski (kontynuacja, podstawowy) Język niemiecki (kontynuacja) Język angielski (kontynuacja, podstawowy) /3 lata I A PITAGOREJSKA
 • Języki obce:
  • Język angielski (kontynuacja)
  • Język angielski (podstawowy)
  • Język niemiecki (kontynuacja)
  • Język francuski (kontynuacja)
  • Język francuski (podstawowy)
 • Przedmioty rozszerzone:
  • Biologia
  • Chemia
  • Geografia
  • Filozofia
  • Fizyka
  • Historia
  • Historia muzyki
  • Historia sztuki
  • Informatyka
  • Język obcy
  • Język polski
  • Matematyka
  • Wiedza o społeczeństwie
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Fizyka
   • Język obcy nowożytny
Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język francuski (kontynuacja, podstawowy) Język angielski (kontynuacja, podstawowy) /3 lata I B PITAGOREJSKA
 • Języki obce:
  • Język angielski (kontynuacja)
  • Język angielski (podstawowy)
  • Język francuski (kontynuacja)
  • Język francuski (podstawowy)
  • Język niemiecki (kontynuacja)
  • Język niemiecki (podstawowy)
 • Przedmioty rozszerzone:
  • Biologia
  • Chemia
  • Filozofia
  • Fizyka
  • Geografia
  • Historia
  • Historia muzyki
  • Historia sztuki
  • Informatyka
  • Język obcy
  • Język polski
  • Matematyka
  • Wiedza o społeczeństwie
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Fizyka
   • Język obcy nowożytny
Język francuski (kontynuacja, podstawowy) Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język angielski (kontynuacja, podstawowy) /3 lata I C MEDYCZNO - PRZYRODNICZA
 • Języki obce:
  • Język angielski (kontynuacja)
  • Język angielski (podstawowy)
  • Język niemiecki (kontynuacja)
  • Język niemiecki (podstawowy)
  • Język francuski (kontynuacja)
  • Język francuski (podstawowy)
 • Przedmioty rozszerzone:
  • Biologia
  • Chemia
  • Filozofia
  • Fizyka
  • Geografia
  • Historia
  • Historia muzyki
  • Historia sztuki
  • Informatyka
  • Język obcy
  • Język polski
  • Matematyka
  • Wiedza o społeczeństwie
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Biologia
   • Język obcy nowożytny
Język francuski (kontynuacja, podstawowy) Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język angielski (kontynuacja, podstawowy) /3 lata I D MEDYCZNO - PRZYRODNICZA
 • Języki obce:
  • Język angielski (kontynuacja)
  • Język angielski (podstawowy)
  • Język niemiecki (kontynuacja)
  • Język niemiecki (podstawowy)
  • Język francuski (kontynuacja)
  • Język francuski (podstawowy)
 • Przedmioty rozszerzone:
  • Biologia
  • Chemia
  • Filozofia
  • Fizyka
  • Geografia
  • Historia muzyki
  • Historia
  • Historia sztuki
  • Informatyka
  • Język obcy
  • Język polski
  • Matematyka
  • Wiedza o społeczeństwie
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Biologia
   • Język obcy nowożytny
Język francuski (kontynuacja, podstawowy) Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język angielski (kontynuacja, podstawowy) /3 lata IE AKADEMICKA POD PATRONATEM SGH
 • Języki obce:
  • Język angielski (kontynuacja)
  • Język angielski (podstawowy)
  • Język niemiecki (kontynuacja)
  • Język niemiecki (podstawowy)
  • Język francuski (kontynuacja)
  • Język francuski (podstawowy)
 • Przedmioty rozszerzone:
  • Biologia
  • Chemia
  • Filozofia
  • Fizyka
  • Historia
  • Geografia
  • Historia muzyki
  • Historia sztuki
  • Informatyka
  • Język obcy
  • Język polski
  • Matematyka
  • Wiedza o społeczeństwie
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Geografia
   • Język obcy nowożytny
Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język francuski (kontynuacja, podstawowy) Język angielski (kontynuacja, podstawowy) /3 lata I F PRAWNICZO - DZIENNIKARSKA
 • Języki obce:
  • Język angielski (kontynuacja)
  • Język angielski (podstawowy)
  • Język francuski (kontynuacja)
  • Język francuski (podstawowy)
  • Język niemiecki (kontynuacja)
  • Język niemiecki (podstawowy)
 • Przedmioty rozszerzone:
  • Biologia
  • Chemia
  • Filozofia
  • Fizyka
  • Geografia
  • Historia
  • Historia muzyki
  • Historia sztuki
  • Informatyka
  • Język obcy
  • Język polski
  • Matematyka
  • Wiedza o społeczeństwie
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Historia
   • Język obcy nowożytny
Powrót