logo nabor zielonagora
informator
uwaga Oddział został dodany do Twojego wniosku na pozycję 1
Język niemiecki (kontynuacja) Język angielski (kontynuacja)
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Nazwa oddziału Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Liczba miejsc 0
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (kontynuacja)
Objaśnienia do języków obcych Obowiązuje jeden język i będzie wybierany we wrześniu 2018 r.
Zawody Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Przedmioty punktowane
 • obowiązkowe:
  • Język polski
  • Matematyka
 • dodatkowe:
 • 2 przedmioty z najwyższą oceną spośród:
  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka
Opis mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych – należy do zawodów często spotykanych w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w
zawodzie są prace montażowe i obsługowe, które wykonuje pracownik zajmujący się montażem, uruchamianiem, obsługiwaniem obejmującym naprawę i
konserwację, urządzeń i układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. Praca mechanika automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych wymaga na
ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy, szczególnie w zakresie zadań związanych z montażem układów automatyki przemysłowej. W tym zawodzie
wymagane są cierpliwość; wytrwałość; dokładność i staranność; koncentracja; dobry wzrok; sprawność rąk; dobre czucie w palcach; komunikatywność;
zainteresowania i uzdolnienia techniczne.
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych pracuje w dobrze oświetlonych i wentylowanych halach fabrycznych lub małych warsztatach
usługowych. W przypadku jego stanowiska pracy bardzo ważne jest utrzymanie odpowiedniej temperatury, czystości i porządku. Może być w swojej pracy narażony
na promieniowanie elektromagnetyczne, kontakt z pyłami oraz substancjami chemicznymi. Najczęściej jego praca ma charakter samodzielny choć w razie potrzeby
może współpracować z innymi specjalistami
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych przygotowuje się do zdania egzaminu zawodowego w następującej kwalifikacji:
MG.16. Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;
Powrót