Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące - 1BG
Nazwa oddziału

 1BG

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Historia sztuki

 Fizyka

 Język angielski

 Język niemiecki

Opis

Klasa proponowana kandydatom, którzy zamierzają kontynuować naukę na studiach medycznych, farmaceutycznych, biologicznych i pokrewnych. Uczniowie wybierają do realizacji w zakresie rozszerzonym 3 spośród zaproponowanych przedmiotów. Przedmioty uzupełniające - laboratorium z chemii i laboratorium z biologii. Nauka języków obcych odbywa się w systemie lektoratów międzyoddziałowych, przydział następuje w zależności od stopnia zaawansowania, po uprzednim napisaniu testu poziomującego. Grupa kontynuacyjna z języka francuskiego będzie utworzona, jeśli zbierze się odpowiednia liczba chętnych