Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące - IB - oddział po gimnazjum: piłka nożna, lekka atletyka, piłka ręczna
Nazwa oddziału

 IB - oddział po gimnazjum: piłka nożna, lekka atletyka, piłka ręczna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Dodatkowe wymagania

 Test sprawności fizycznej IB (PG)

Opis

Kandydaci mają wskazane przez szkołę przedmioty do punktowania: biologia, geografia, matematyka i języki obce . Osoby ubiegające się o przyjęcie do klas sportowych składają dodatkowe podanie i muszą zaliczyć próby sprawności fizycznej . Szczegóły rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły VII LO. (www.7liceum.zgora.pl).