Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące - IA - oddział po gimnazjum: ogólny + sporty indywidualne (akrobatyka, pływanie, strzelectwo)
Nazwa oddziału

  IA - oddział po gimnazjum: ogólny + sporty indywidualne (akrobatyka, pływanie, strzelectwo)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Dodatkowe wymagania

 Test sprawności fizycznej IA (PG)

Opis

Kandydaci mają wskazane przez szkołę przedmioty do punktowania: biologia, geografia, matematyka i języki obce . Osoby ubiegające się o przyjęcie do klas sportowych składają dodatkowe podanie i muszą zaliczyć próby sprawności fizycznej . Szczegóły rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły VII LO. (www.7liceum.zgora.pl).