Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - akademicki
Nazwa oddziału

 akademicki

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Fizyka

 Matematyka

 Informatyka

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język polski

 Język obcy nowożytny

Opis

Drogi Absolwencie Gimnazjum!
Wybierając naszą szkołę nie musisz od razu podejmować decyzji o swojej przyszłości zawodowej.
Do klasy pierwszej przyjmiemy około 80 uczniów. Wybierzesz dwa z proponowanych przez nas języków  obcych - podstawowego, będziesz uczył się przez trzy lata codziennie, ale wcześniej napiszesz testy określające poziom kompetencji. Będziesz uczył się w jednym z trzech oddziałów - „ogólnym”, i realizował materiał na poziomie podstawowym. Głównym kryterium podziału na klasy będzie rodzaj i poziom języka podstawowego oraz języka  dodatkowego.
W połowie klasy pierwszej, po zajęciach z zakresu poradnictwa zawodowego, zdecydujesz się na tok nauki w ramach jednej z oferowanych przez nas specjalizacji.
Od trzeciego trymestru klasy pierwszej będziesz realizował przedmioty w zakresie rozszerzonym, zgodnie z założeniami specjalizacyjnymi. Ilość i rodzaj przedmiotów w specjalizacjach na bieżąco dostosowujemy do wymagań uczelni.
W klasie trzeciej skończysz naukę w połowie marca, a do matury będziesz przygotowywał się na konsultacjach u wybranych przez siebie nauczycieli.
Kończąc naszą szkołę możesz śmiało realizować swoje marzenia na wszystkich uczelniach w Polsce i za granicą!