Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku - Klasa Wojskowo- pożarnicza
Nazwa oddziału

 Klasa Wojskowo- pożarnicza

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Język niemiecki

 Wiedza o społeczeństwie

 Geografia

Opis

Klasa o profilu wojskowo- pożarniczym przewiduje profilowane zajęcia  teoretyczno- praktyczne. Dla specjalności wojskowej prowadzone są zajęcia z edukacji woskowej w cyklu tygodniowym z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne ( ćwiczenia), których uzupełnieniem są obozy szkoleniowe z elementami wspinaczki górskiej. Dla specjalności strażackiej w ramach edukacji pożarniczej, uczestniczą w atrakcyjnych obozach szkoleniowo- wypoczynkowych oraz zajęciach specjalistycznych na terenie obiektów Państwowej Straży Pożarnej.