Zielona Góra
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia PBO - 1b G kierowca mechanik
Nazwa oddziału

 1b G kierowca mechanik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Informatyka

Opis

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia pojazdów samochodowych;

2) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;

3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;

4) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;

5) oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

Po ukończeniu nauki uczeń będzie umiał prowadzić pojazdy samochodowe, wykonywać prace związane z przewozem drogowym rzeczy, prowadzić dokumentację dotyczącą przewozów drogowych, wykonywać prace związane z obsługą środków transportu drogowego, oceniać stan techniczny oraz dokonywać napraw. Będzie mógł pracować w firmach transportowych, a także w innych przedsiębiorstwach, gdzie jest potrzebna wiedza ogólnotechniczna. Będzie też przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.